• Faktúry 2013

Faktúry 2013

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY

Roky 2011-2012

Roky 2013-2014

Roky 2015-2016

Roky 2017-2018

FAKTÚRY

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Faktúry za rok 2013

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
1/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 14.01.2013 2141,00 €
2/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 14.01.2013 181,00 €
3/2013 Slovak Telekom a.s. Telefónne poplatly 14.01.2013 131,45 €
4/2013 Slovak Telekom a.s. Telefónne poplatly 14.01.2013 51,84 €
5/2013 Orange a.s. Telefónne poplatly 16.01.2013 61,09 €
6/2013 Kovonit s.r.o. Preprava osôb 09.01.2013 605,00 €
7/2013 Róbert Hriž - Ecolive Toner do tlačiarne 17.01.2013 60,00 €
8/2013 Kovonit s.r.o. Preprava osôb 23.01.2013 605,00 €
9/2013 Alianz a.s. Poistenie majetku 25.01.2013 438,86 €
10/2013 Asseco Solutions a.s. Servisné práce na IS 25.01.2013 964,51 €
11/2013 Vermex s.r.o. Odebr stravy 25.01.2013 999,98 €
12/2013 VSE a.s. Dodávka elektriny 25.01.2013 1126,87 €
13/2013 Reklamex- Modeling agency Organizácia pobytu študentov v Poľsku 28.01.2013 2750,00 €
14/2013 Krakowskie Szkoly Artystycne Prenájom miestnosti v Krakove 28.01.2013 366,60 €
15/2013 Krakowskie Szkoly Artystycne Súbor prednášok 28.01.2013 736,80 €
16/2013 Reklamex- Modeling agency Organizácia pobytu študentov v Poľsku 28.01.2013 5610,00 €
17/2013 AutoCont a.s. Upgrade softvéru Magma 30.01.2013 25,49 €
18/2013 Ing. Ľ. Regrutová - Lureta Nákup leteniek 31.01.2013 1700,00 €
19/2013 Asseco Solutions a.s Servisné práce na IS 12.02.2013 387,14 €
20/2013 Vermex s.r.o. Odber stravy 12.02.2013 779,98 €
21/2013 Milop - Ing. I. Pšenko Nákup CD 12.02.2013 10,00 €
22/2013 VSE a.s. Dodávka elektriny 12.02.2013 431,00 €
23/2013 VVS a.s. Dodávka vody a stočné 12.02.2013 301,99 €
24/2013 SPP a.s. Dodávka plynu-nedoplatok 12.02.2013 34,24 €
25/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 12.02.2013 131,45 €
26/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 12.02.2013 50,11 €
27/2013 Orange a.s. Telekomunikačné služby 12.02.2013 62,94 €
28/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 13.02.2013 2075,00 €
29/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 13.02.2013 181,00 €
30/2013 VVS a.s. Dodávka vody a stočné 06.03.2013 182,30 €
31/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 06.03.2013 1956,00 €
32/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 06.03.2013 181,00 €
33/2013 ŠEVT a.s. Dodávka tlačív 06.03.2013 157,48 €
34/2013 VSE a.s. Dodávka elektriny 06.03.2013 431,00 €
35/2013 Vermex s.r.o. Odber stravy 06.03.2013 779,98 €
36/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 08.03.2013 44,94 €
37/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 08.03.2013 131,45 €
38/2013 Ing. Ľ Regrutová - Lureta Nákup leteniek 11.03.2013 705,00 €
39/2013 Orange a.s. Telekomunikačné služby 19.03.2013 59,90 €
37-1/2013 VSE a.s. Dodávka elektriny 08.04.2013 431,00 €
38-1/2013 VVS a.s. Dodávka vody a stočné 08.04.2013 203,46 €
39-1/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 08.04.2013 181,00 €
40/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 08.04.2013 1071,00 €
41/2013 Vermex s.r.o. Odber stravy 08.04.2013 779,98 €
42/2013 Mesto Svidník Vývoz komunálneho odpadu 08.04.2013 935,00 €
43/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 12.04.2013 46,57 €
44/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 12.04.2013 131,45 €
45/2013 Asseco Solutions a.s. Servisné práce 12.04.2013 387,14 €
46/2013 Orange a.s. Telekomunikačné služby 12.04.2013 68,35 €
47/2013 AutoCont SK a.s. Nová verzia softvéru Magma 19.04.2013 25,49 €
48/2013 Róbert Hriž - ECOLIVE Renovácia toneru 17.04.2013 50,00 €
49/2013 Vermex s.r.o. Dodávka stravy 18.04.2013 95,00 €
50/2013 JOMI - Jozef Šak s.r.o. Autobusová preprava osôb 26.04.2013 168,00 €
51/2013 Vermex s.r.o. Odber stravy 26.04.2013 779,98 €
52/2013 AutoCont SK a.s. Softvér Magma - systémová podpora 26.04.2013 193,28 €
53/2013 VVS a.s. Dodávka vody a stočné 10.05.2013 240,78 €
54/2013 VSE a.s. Dodávka elektriny 10.05.2013 431,00 €
55/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 10.05.2013 410,00 €
56/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 10.05.2013 181,00 €
57/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 10.05.2013 56,00 €
58/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 14.05.2013 131,45 €
59/2013 Jozef Gazdík Kontrola a čistenie komínového telesa 14.05.2013 96,00 €
60/2013 Orange a.s. Telekomunikačné poplatky 14.05.2013 61,60 €
61/2013 Vermex s.r.o. Odber stravy 17.05.2013 779,98 €
62/2013 ASC s.r.o. Nákup softvéru ASC Agenda 22.05.2013 399,00 €
63/2013 Vermex s.r.o. Odber stravy 07.06.2013 1039,97 €
64/2013 VSE a.s. Dodávka elektriny 07.06.2013 431,00 €
65/2013 VVS a.s. Dodávka vody a stočné 07.06.2013 284,46 €
66/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 07.06.2013 172,00 €
67/2013 SPP a.s. Dodávka plynu 27.06.2013 181,00 €
68/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 12.06.2013 56,15 €
69/2013 Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 12.06.2013 131,45 €
70/2013 Orange a.s. Telekomunikačné služby 12.06.2013 58,58 €
71/2013 Hotel Piacenza (Miláno, Taliansko) Ubytovanie žiakov 16.03.2013 1864,00 €
72/2013 Kovonit s.r.o. Doprava Svidník - Krakov 09.04.2013 605,00 €
73/2013 Hotel Empire (Nimes, Francúzsko) Ubytovanie 15.04.2013 430,92 €
74/2013 Kovonit s.r.o. Doprava žiakov Svidník - Krakow 22.04.2013 605,00 €
75/2013 Krakowskie Szkoly Artystyczne, Jerzy Gawel Prenájom priestorov 22.04.2013 351,00 €
76/2013 Krakowskie Szkoly Artystyczne, Jerzy Gawel Cyklus prednášok 22.04.2013 715,84 €
77/2013 Reklamex, Jerzy Gawel Organizácia pobytu študentov v Krakove 22.04.2013 2750,00 €
78/2013 Reklamex, Jerzy Gawel Organizácia pobytu študentov v Krakove 22.04.2013 5610,00 €
79/2013 VSE, a.s. Dodávka elektriny 01.07.2013 431,00 €
80/2013 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 08.07.2013 280,07 €
81/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 10.07.2013 50,72 €
82/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 10.07.2013 151,37 €
83/2013 Asseco Solution, a.s. Servisné práce 10.07.2013 387,14 €
84/2013 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 11.07.2013 51,55 €
85/2013 Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. Dodávka tlačovín 12.07.2013 60,10 €
86/2013 AutoCont SK, a.s. Softvér Magma - nová verzia 17.07.2013 25,49 €
87/2013 AutoCont SK, a.s. Softvér Magma - sys. podpora 29.07.2013 193,28 €
88/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu - preplatok 29.07.2013 -4352,09 €
89/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu - nedoplatok 29.07.2013 709,75 €
90/2013 ŠEVT, a.s. Dodávka tlačív 31.07.2013 22,90 €
91/2013 ŠEVT, a.s. Dodávka tlačív - uhradené zálohou 31.07.2013 00,00 €
92/2013 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 31.07.2013 193,45 €
93/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 31.07.2013 254,00 €
94/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 31.07.2013 127,00 €
95/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 08.08.2013 111,53 €
96/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 08.08.2013 47,18 €
97/2013 VSE, a.s. Dodávka elektriny 08.08.2013 431,00 €
98/2013 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 12.08.2013 49,39 €
99/2013 VSE, a.s. Dodávka elektriny 28.08.2013 431,00 €
100/2013 Peter Pilip Bytservis Výmena komína 28.08.2013 5000,00 €
101/2013 HADES CASSOVIA, s.r.o. Oprava strechy školy 30.08.2013 23989,92 €
102/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 03.09.2013 264,00 €
103/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 03.09.2013 264,00 €
104/2013 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 04.09.2013 273,91 €
105/2013 Vermex, s.r.o. Odber stravy 06.09.2013 779,98 €
106/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 09.09.2013 40,56 €
107/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 09.09.2013 131,45 €
108/2013 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 12.09.2013 50,34 €
109/2013 Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. Dodávka tlačív 13.09.2013 131,96 €
110/2013 Vermex, s.r.o. Odber stravy 24.09.2013 779,98 €
111/2013 VSE, a.s. Dodávka elektriny 02.10.2013 431,00 €
112/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 02.10.2013 823,00 €
113/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 02.10.2013 254,00 €
114/2013 Asseco Solutions, a.s. Servisné práce 04.10.2013 387,14 €
115/2013 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 07.10.2013 293,88 €
116/2013 Vermex, s.r.o. Odber stravy 10.10.2013 779,98 €
117/2013 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 11.10.2013 49,96 €
118/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 15.10.2013 131,48 €
119/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 17.10.2013 58,93 €
120/2013 Jozef Gazdík Kontrola a čistenie komína 22.10.2013 96,00 €
121/2013 AutoCont SK, a.s. Softvér Magma, nová verzia 22.10.2013 25,49 €
122/2013 AutoCont SK, a.s. Softvér Magma, syst. podpora 25.10.2013 193,28 €
123/2013 KRPA Slovakia, s.r.o. Dodávka kancelárskeho tovaru 05.11.2013 42,84 €
124/2013 Róbert Hriž - ECOLIVE Tonery do tlačiarní 05.11.2013 85,20 €
125/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 05.11.2013 254,00 €
126/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 05.11.2013 1361,00 €
127/2013 Tlačiareň AKCENT plus Dodávka tlačív 08.11.2013 46,49 €
128/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 08.11.2013 131,45 €
129/2013 Vermex, s.r.o. Odber stravy 08.11.2013 519,98 €
130/2013 VSE, a.s. Dodávka elektriny 04.11.2013 431,00 €
131/2013 VVS, a.s. Dodávka vody a stročné 04.11.2013 186,20 €
132/2013 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 11.11.2013 51,49 €
133/2013 Alexander Černega - DREAL Oprava fasády školy 21.11.2013 23998,19 €
134/2013 Milan Kundrát - NETROX Registrácia domény a webhosting 21.11.2013 59,88 €
135/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 25.11.2013 45,82 €
136/2013 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 25.11.2013 186,25 €
137/2013 VSE, a.s. Dodávka elektriny 29.11.2013 431,00 €
138/2013 Promis, s.r.o. Materiál pre grafické štúdio 29.11.2013 286,43 €
139/2013 Vermex, s.r.o. Odber stravy 03.12.2013 519,98 €
140/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 03.12.2013 254,00 €
141/2013 SPP, a.s. Dodávka plynu 03.12.2013 1603,00 €
142/2013 ABC shop, s.r.o. Nákup knihy 05.12.2013 9,83 €
143/2013 Róbert Hriž - ECOLIVE Nákup tonerov do tlačiarne 05.12.2013 120,96 €
144/2013 Peter Pilip Bytservis Nákup tovaru 09.12.2013 180,43 €
145/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 09.12.2013 131,45 €
146/2013 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 10.12.2013 56,12 €
147/2013 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 11.12.2013 54,79 €
148/2013 Peter Gula Činnosť technika požiarnej ochrany 12.12.2013 99,50 €
149/2013 Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o. Dodávka kancelárskych potrieb 13.12.2013 178,55 €
150/2013 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Dodávka informačných tabúľ 13.12.2013 36,00 €
151/2013 Milan Rodák - Stolárstvo Dodávka a montáž plávajúcej podlahy 13.12.2013 610,00 €
152/2013 SKYDENT, a.s. Nákup fotografického materiálu 09.12.2013 143,90 €
153/2013 Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o. Dodávka kancelárskych potrieb 16.12.2013 115,82 €
154/2013 AutoCont, a.s. Magma HCM - systémová podpora 20.12.2013 193,28 €
155/2013 Alexander Černega - DREAL Oprava schodiska s prestrešením a oprava chodníkov 20.12.2013 23999,22 €
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika