• Faktúry 2014

Faktúry 2014

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY

Roky 2011-2012

Roky 2013-2014

Roky 2015-2016

Roky 2017-2018

FAKTÚRY

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Faktúry za rok 2014

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
1/2014 SPP a.s. Dodávka plynu 07.01.2014 254,00 €
2/2014 SPP a.s. Dodávka plynu 07.01.2014 1708,00 €
3/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 09.01.2014 131,45 €
4/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 09.01.2014 42,41 €
5/2014 Vermex,s.r.o. Odber stravy 13.01.2014 1039,97 €
6/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 13.01.2014 49,80 €
7/2014 AutoCont SK, a.s. SW Magma - nová verzia 20.01.2014 25,49 €
8/2014 Asseco Solutions, a.s. Servisné práce na IS 21.01.2014 964,51 €
9/2014 VSE,a.s. Dodávka elektriny 14.01.2014 -1250,29 €
10/2014 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistenie budov, strojov a zariadení 22.01.2014 438,86 €
11/2014 Róbert Hriž - ECOLIVE Dodávka tonerov 23.01.2014 80,00 €
12/2014 Krakowskie Szkoly Artystyczne Prenájom priestorov 27.01.2014 371,12 €
13/2014 Krakowskie Szkoly Artystyczne Cyklus prednášok 27.01.2014 715,84 €
14/2014 Krakowskie Szkoly Artystyczne Pobyt študentov na stáži v Krakove 27.01.2014 5610,00 €
15/2014 Krakowskie Szkoly Artystyczne Pobyt študentov na stáži v Krakove 27.01.2014 2750,00 €
16/2014 Asseco Solutions, a.s. Servisné práce na IS 27.01.2014 387,14 €
17/2014 Vermex,s.r.o. Odber stravy 07.02.2014 779,98 €
18/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 04.02.2014 1656,00 €
19/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 04.02.2014 254,00 €
20/2014 VSE, a.s. Dodávka elektriny 03.02.2014 302,00 €
21/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 03.02.2014 253,08 €
22/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 10.02.2014 53,59 €
23/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 10.02.2014 131,45 €
24/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 10.02.2014 43,28 €
25/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 03.03.2014 1561,00 €
26/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 03.03.2014 254,00 €
27/2014 L.K. Permanent s.r.o. Predplatné časopisu 03.03.2014 35,00 €
28/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 03.03.2014 175,00 €
29/2014 VSE, a.s. Dodávka elektriny 03.03.2014 302,00 €
30/2014 Peter Gula Dodávka hasiacich prístrojov 04.03.2014 282,00 €
31/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 10.03.2014 131,45 €
32/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 10.03.2014 48,83 €
32/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 10.03.2014 48,83 €
33/2014 Vermex, s.r.o. Odber stravy 10.03.2014 779,98 €
34/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 14.03.2014 49,70 €
35/2014 Vermex, s.r.o. Odber stravy 01.04.2014 779,98 €
36/2014 Mesto Svidník Vývoz komunálneho odpadu 01.04.2014 935,00 €
37/2014 Tlačiareň Akcent Plus Kancelárske potreby 01.04.2014
38/2014 VSE, a.s. Dodávka elektriny 01.04.2014 302,00 €
39/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 01.04.2014 149,48 €
40/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 02.04.2014 254,00 €
41/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 02.04.2014 855,00 €
42/2014 Róbert Hriž - ECOLIVE Dodávka tonerov 07.04.2014 80,00 €
43/2014 Asseco Solutions, a.s. Servisné práce na IS 07.04.2014 387,14 €
44/2014 AutoCont, a.s. SW Magma - nová verzia 07.04.2014 25,49 €
45/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 11.04.2014 42,58 €
46/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 11.04.2014 131,45 €
47/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 11.04.2014 50,20 €
48/2014 Kovonit s.r.o. Preprava osôb 11.04.2014 605,00 €
49/2014 Kovonit s.r.o. Preprava osôb 11.04.2014 605,00 €
50/2014 Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel Organizácia pobytu študentov na stáži v Krakove 14.04.2014 2752,00 €
51/2014 Krakowskie Szkoly Artystyczne Prenájom miestnosti 14.04.2014 371,12 €
52/2014 Krakowskie Szkoly Artystyczne Cyklus prednášok 14.04.2014 371,12 €
53/2014 Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel Organizácia pobytu študentov na stáži v Krakove 14.04.2014 5609,94 €
54/2014 CK Eurotour, s.r.o. Autobusová preprava osôb 22.04.2014 186,00 €
55/2014 Vermex, s.r.o. Odber stravy 29.04.2014 1039,97 €
56/2014 AutoCont SK, a.s. Magma HCM systémová podpora 02.05.2014 193,28 €
57/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 02.05.2014 199,51 €
58/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 05.05.2014 327,00 €
59/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 05.05.2014 254,00 €
60/2014 Jozef Gazdík Kontrola a čistenie komínového telesa 07.05.2014 96,00 €
61/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 07.05.2014 49,91 €
62/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 07.05.2014 131,45 €
63/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 12.05.2014 52,01 €
64/2014 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 12.05.2014 302,00 €
65/2014 CUBS plus, s.r.o. Vypracovanie bezpečnostného projektu na OOÚ 26.05.2014 360,00 €
66/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 02.06.2014 174,20 €
67/2014 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 02.06.2014 302,00 €
68/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 03.06.2014 254,00 €
69/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 03.06.2014 138,00 €
70/2014 Vermex, s.r.o. Odber stravy 04.06.2014 259,99 €
71/2014 ŠEVT, a.s. Dodávka tlačív 13.06.2014 55,80 €
72/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 06.06.2014 48,36 €
73/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 06.06.2014 131,45 €
74/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 13.06.2014 50,32 €
75/2014 Vermex, s.r.o. Odber stravy 25.06.2014 259,99 €
76/2014 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 08.07.2014 302,00 €
77/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 08.07.2014 254,20 €
78/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 09.07.2014 41,04 €
79/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 09.07.2014 131,45 €
80/2014 Asseco Solutions, a.s. Servisné práce na IS 09.07.2014 387,14 €
81/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 10.07.2014 51,62 €
82/2014 AutoCont SK, a.s. SW Magma - nová verzia 17.07.2014 25,49 €
83/2014 Akcent Plus, s.r.o. Dodávka tlačív 16.07.2014 142,40 €
84/2014 AutoCont, a.s. SW Magma - systémová podpora 24.07.2014 193,28 €
85/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu - preplatok 28.07.2014 -214,52 €
86/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu - preplatok 28.07.2014 -1255,48 €
87/2014 ŠEVT, a.s. Dodávka tlačív 29.07.2014 4,09 €
88/2014 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 01.08.2014 302,00 €
89/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 01.08.2014 176,54 €
90/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 04.08.2014 129,00 €
91/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 04.08.2014 262,00 €
92/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 11.08.2014 131,45 €
93/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné poplatky 11.08.2014 38,04 €
94/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné poplatky 12.08.2014 49,97 €
95/2014 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Jedálne kupóny 28.08.2014 1207,14 €
96/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 25.08.2014 237,54 €
97/2014 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 03.09.2014 302,00 €
98/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 03.09.2014 267,00 €
99/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 08.09.2014 262,00 €
100/2014 Akcent plus, s.r.o. Dodávka tlačív 10.09.2014 89,05 €
101/2014 Róbert Hriž - Ecolive Oprava tlačiarne 10.09.2014 97,20 €
102/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 11.09.2014 34,93 €
103/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 11.09.2014 131,45 €
104/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné služby 11.09.2014 50,93 €
105/2014 Lýdia Bruncková Booft - old Oprava objektívu fotoaparátu 26.09.2014 20,00 €
106/2014 ZOE design, s.r.o. Nákup umeleckých potrieb 22.09.2014 141,82 €
107/2014 Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. Nákup textilných materiálov a potrieb 22.09.2014 46,12 €
108/2014 Školex, s.r.o. Nákup keramickej tabule 22.09.2014 96,48 €
109/2014 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Jedálne kupóny 24.09.2014 1207,14 €
110/2014 Akcent plus, s.r.o. Dodávka kancelárskych potrieb 30.09.2014 41,26 €
111/2014 VSE, a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 02.10.2014 302,00 €
112/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 02.10.2014 262,00 €
113/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 02.10.2014 834,00 €
114/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 07.10.2014 183,82 €
115/2014 Asseco Solutions, a.s. Servisné práce na IS SPIN 08.10.2014 387,14 €
116/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 08.10.2014 35,58 €
117/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 10.10.2014 131,45 €
118/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné služby 13.10.2014 48,97 €
119/2014 Jozef Gazdík Kontrola a čistenie komínového telesa 20.10.2014 96,00 €
120/2014 AutoCont SK, a.s. IS Magma - nová verzia 20.10.2014 25,49 €
121/2014 GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. Nákup počítačovej zostavy 27.10.2014 266,80 €
122/2014 RVC Prešov Školenie-účastnícky poplatok 27.10.2014 33,00 €
123/2014 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Jedálne kupóny 29.10.2014 1027,14 €
124/2014 AutoCont SK, a.s. IS Magma - systémová podpora 29.10.2014 193,28 €
124/2014 AutoCont SK, a.s. IS Magma - systémová podpora 29.10.2014 193,28 €
125/2014 VVS,a.s. Dodávka vody a stočné 03.11.2014 139,18 €
126/2014 SPP,a.s. Dodávka plynu 05.11.2014 1379,00 €
127/2014 SPP,a.s. Dodávka plynu 05.11.2014 262,00 €
128/2014 VSE,a.s. Elektrina - dodávka a distribúcia 06.11.2014 302,00 €
129/2014 Orange,a.s. Telekomunikačné služby 12.11.2014 48,97 €
130/2014 Slovak Telekom,a.s. Telekomunikačné služby 12.11.2014 131,45 €
131/2014 KRPA Slovakia, s.r.o. Nákup výtvarných potrieb 12.11.2014 59,46 €
132/2014 Slovak Telekom,a.s. Telekomunikačné služby 13.11.2014 3,74 €
133/2014 Róbert Hriž - ECOLIVE Nákup tonerov 19.11.2014 78,72 €
134/2014 Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. Nákup kancelárskych potrieb 21.11.2014 78,98 €
135/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 27.11.2014 121,09 €
136/2014 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Jedálne kupóny 01.12.2014 674,74 €
137/2014 CK Eurotour, s.r.o. Zájazd "Adventná Budapešť" 28.11.2014 465,00 €
138/2014 Peter Gula Výkon činnosti technika PO 01.12.2014 99,50 €
139/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 01.12.2014 1000,00 €
140/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 02.12.2014 262,00 €
141/2014 Milan Kundrát - NETROX Registrácia domény a hosting 08.12.2014 59,88 €
142/2014 VSE, a.s. Dodávka elektriny 08.12.2014 302,00 €
143/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 10.12.2014 18,00 €
144/2014 Orange, a.s. Telekomunikačné služby 10.12.2014 50,78 €
145/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 12.12.2014 1,87 €
146/2014 Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 12.12.2014 131,45 €
147/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 12.12.2014 -588,63 €
148/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 12.12.2014 -657,56 €
149/2014 Atech.Net, s.r.o. Nákup LCD monitora 16.12.2014 57,00 €
150/2014 Gigacomputer Group, s.r.o. Nákup počítača 18.12.2014 146,74 €
151/2014 MBTECH BB, s.r.o. Nákup keramickej tabule 18.12.2014 92,61 €
152/2014 VT DATA, s.r.o. Nákup LCD monitora 18.12.2014 72,35 €
153/2014 Tlačiareň Akcent Plus, s.r.o. Nákup kancelárskych potrieb 19.12.2014 80,02 €
154/2014 Ján Skasko SKAMAT Výroba nástenných políc 19.12.2014 180,00 €
155/2014 ALEX kovový a školský nábytok Nákup stoličiek a stojanov 19.12.2014 757,20 €
156/2014 AutoCont SK, a.s. IS Magma - podpora 19.12.2014 193,28 €
157/2014 Bulk Slovakia, s.r.o. Nákup fotopotrieb 19.12.2014 277,30 €
158/2014 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 19.12.2014 118,68 €
159/2014 Haltex, s.r.o. Nákup šijacieho stroja 22.12.2014 846,00 €
160/2014 SPP, a.s. Dodávka plynu 22.12.2014 18,00 €
161/2014 Róbert Hriž - ECOLIVE Nákup tonera 23.12.2014 94,76 €
162/2014 Elektrosped, a.s. Nákup tlačiarne 23.12.2014 140,00 €
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika