Projekt Carpathian Art of Fashion

SPŠ sa prostredníctvom mesta Svidník zapojila do projektu spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

V rámci projektových aktivít absolvovali žiaci v júni v partnerskom meste Rzeszow prednášku týkajúcu sa stylingu a módy, následne sa zapojili do súťaže Carpathian Art of Fashion vyhlásenenej autorom projektu o najlepšiu autorskú kolekciu. Súťaž prebehla v rámci dvoch sekcií, a to samostatne v rámci poľskej strany a samostatne v rámci slovenskej strany. Do súťaže sa zapojili aj naši žiaci. Výherkňou súťaže sa na slovenskej strane stala Zuzana Ľos Božiková, študentka odevného dizajnu maturitného ročníka, ktorej víťazná kolekcia bola predvedená v rámci veľkolepej módnej prehliadke v poľskom Tyczyne . Módna show sa uskutočnila dňa 15. septembra v exteriéroch tyczynského kaštieľa. Zúčastnili sa jej okrem vedení oboch partnerských miest Rzeszowa a Svidníka aj študenti našej školy.

Video poľskej televízie z tejto akcie
Stránky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika