Stáž našich študentov v Ústí nad Orlicí

SPŠ Svidník ukončila projekt pod záštitou a plnou finančnou podporou programu Erasmus+ v Ústí nad Orlicí v Českej republike. Tento už v poradí jedenásty ročník sa niesol v duchu „Zhotoviť a zabaliť“.

Projekt bol rozdelený na dve etapy. Prvá sa uskutočnila v Krakove v dňoch 15.1. – 26.1. 2018 v Krakowskich Szkolach Artystycznych v SAPU. Zúčastnilo sa jej deväť študentiek odboru odevný dizajn. Cieľom bola recyklácia starého denimového oblečenia. Druhá etapa projektovej stáže sa uskutočnila v Ústí nad Orlicí v dňoch 19.2. – 2.3. 2018 v Střední škole uměleckoprůmyslové (SŠÚP). Zúčastnilo sa jej sedem študentov tretieho a dvaja študenti druhého ročníka odboru propagačná grafika. Druhá etapa nadviazala na prvú a to tak, že študenti pri tvorbe obalov vychádzali z už vytvorených modelov. Pri navrhovaní obalov museli zohľadniť veľkosť, tvar či dizajn konkrétneho modelu. V priebehu dvoch týždňov sa študenti venovali digitálnej maľbe s grafickým tabletom, práci v grafických programoch ako sú Adobe Illustrator, Adobe InDesign a Adobe Photoshop. Tvorbu obalov realizovali v programe ArtiosCAD, ktorý je najrozšírenejším softwarovým riešením pre návrhy a konštrukcie obalov. Finálne obaly vytvorili pomocou veľkoformátového rezacieho plotra. Stáž priniesla našim študentom mnoho zážitkov, skúseností a praktických zručností, ktoré obohatili naše vzdelávanie o jedno z mnohých odvetví grafiky a to o obalový dizajn.

Študenti absolvovali aj exkurziu do spoločnosti UNIPAP, ktorá sa zaoberá priemyselnou výrobou obalov. Svoj voľný čas využili taktiež na spoznávanie blízkeho okolia, ako aj exkurziou hlavného mesta Prahy.

Vyvrcholením tohtoročného projektu je plánovaná výstava, ktorá bude prepojením oboch stáží. Pre viac informácií navštívte stránky www.spssvidnik.sk alebo FB SPŠ Svidník.

Stránky: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika