Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky č.1 - Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy
v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník (malá telocvičňa)

Výzva na predloženie ponuky

Výkaz - Výmer / Zadanie Klub mladých pri SPŠ Svidník

Výkaz - Výmer / Zadanie

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika