• Zmluvy a objednávky za roky 2011 a 2012

Zmluvy a objednávky za roky 2011 a 2012

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY

Roky 2011-2012

Roky 2013-2014

Roky 2015-2016

Roky 2017-2018

FAKTÚRY

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Zmluvy a objednávky za rok 2011

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy, objednávky Dátum platnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Cena s DPH
1/2011 Nadácia Orange Škola pre budúcnosť - poskytnutie daru.pdf 21.12.2010 v texte 1150,00 €
2/2011 RZ pre SPŠ odevnej Svidník Poskytnutie daru.pdf 17.02.2011 v texte 50,00 €
3/2011 PALOMA SK, s.r.o. PALOMA SK, s.r.o. - zmluva o nájme.pdf 01.07.2011 30.06.2014 v texte
4/2011 Športový klub KIM Svidník ŠK KIM - zmluva o nájme.pdf 01.07.2011 30.06.2014 v texte
5/2011 p. Iveta Bolišingová p. Iveta Bolišingová - zmluva o nájme.pdf 06.09.2011 v texte v texte
6/2011 ABC CVČ Stropkov Zmluva s ABC CVČ Stropkov.pdf 01.10.2011 15.06.2012 v texte
7/2011 VVS a.s. Košice Dodatok k zmluve s VVS a.s.pdf 14.10.2011 v texte v texte
8/2011 SAAIC Zmluva - Leonardo da Vinci.pdf 29.06.2011 27.05.2012 31 427 €
9/2011 SAAIC Zmluva - Comenius.pdf 9.08.2011 31.08.2013 21 000 €
10/2011 SAAIC Dodatok zmluvy - Comenius.pdf 9.08.2011 31.08.2013 -------

Zmluvy a objednávky za rok 2012

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy, objednávky Dátum platnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Cena s DPH
1/2012 ŠPÚ Bratislava Darovacia zmluva.pdf 25.03.2012 na dobu neurčitú 1 959,85 €
2/2012 Bytservis-SK, s.r.o. Zmluva o dielo.pdf 29.06.2012 30.09.2012 189 060 €
3/2012 O.Z.: STOPBALL Zmluva Tenisové kurty.pdf 01.07.2012 30.06.2013 v texte
4/2012 SAAIC Zmluva Leonardo do Vinci.pdf 02.07.2012 19.05.2013 32934 €
5/2012 VVS, a.s. Zmluva o dodávke vody.pdf 24.09.2012 na dobu neurčitú ----------
6/2012 ÚIPŠ Bratislava Darovacia zmluva ÚIPŠ.pdf 14.06.2012 na dobu neurčitú 648,60 €
7/2012 p. Emília Škreptačová p. E. Škreptačová - Zmluva o nájme.pdf 22.11.2012 na dobu neurčitú 490,00 €
8/2012 ABC Centrum voľného času Stropkov CVČ Stropkov - dodatok k zmluve.pdf 20.12.2012 na dobu neurčitú 3460,00 €
9/2012 Mgr. Pavel Olejár Zmluva o postúpení pohľadávok.pdf 20.12.2012 na dobu neurčitú 3460,00 €
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika