Filmmaking journey - nový projekt Erasmus+

SPŠ Svidník je koordinátorom medzinárodného projektu EU Erasmus+.

Stredná priemyselná škola vo Svidníku koncom októbra zahájila nový Erasmus+ projekt prvým medzinárodným stretnutím koordinátorov na našej škole. Stretnutia vo Svidníku sa zúčastnili partneri zo škôl z  Barreira (Portugalsko), Grécka (Atény), Španielska (Cordoba) a Českej republiky (Český Krumlov). Na našom medzinárodnom projekte spolupracuje aj katedra masmediálnej komunikáccie Trnavskej Univerzity.

Projekt s názvom „Filmmaking journey: From scratch to screen“ bude trvať do konca augusta 2019, a okrem iných zaujímavých aktivít, ponúkne 18 žiakom našej školy možnosť vycestovať na týždenné pobyty do troch krajín našich partnerov. V rámci projektu budú taktiež zrealizované medzinárodné stretnutia koordinátorov projektu v každej z partnerských škôl.

Počas trojdňového stretnutia boli naplánované žiacke a diseminačné aktivity na prvý rok projektu, ako aj prerozdelenie zodpovedností jednotlivých partnerov za ich realizáciu. Keďže hlavným cieľom projektu je poskytnúť žiakom a učiteľom príležitosť oboznámiť sa so základmi filmovej tvorby, súčasťou stretnutia bol aj praktický seminár na danú tému realizovaný lektorom z katedry Massmediálnej komunikácie Trnavskej Univerzity, Mgr. Marekom Šimončičom, PhDr.

S plánovaných aktivít na tento rok spomenieme aspoň vytvorenie jednoduchého manuálu filmovej tvorby vo všetkých jazykoch partnerov, workshopy pre žiakov a učiteľov týkajúce sa práce s kamerou a s tvorbou prvotných náčrtov krátkych filmov počas stretnutia v Grécku, vytvorenie tzv. filmových klubov v jednotlivých školách, vydanie prvých čísiel projektového newsletteru a online aktivity žiakov na platforme eTwinning space https://twinspace.etwinning.net/44886/home

Viac informácií o projekte je možné nájsť na webovej stránke:

http://filmmakingerasmus.weebly.com
Stránky: 1, 2
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika