Erasmus+ KA1 "Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti - kľúč k úspechu"

Názov projektu: Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti - kľúč k úspechu Program celoživotného vzdelávania
Trvanie: 01.06.2019 – 31.05.2020
Finančné prostriedky: 35 945,- EUR
Partneri:

STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ

Záhradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Česká republika)

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SV. ANEŽKY ČESKÉ

Tavírna 109, Český Krumlov (Česká republika)
Cieľ projektu:

Termín 1. turnusu - 23.02. 2020 - 07.03.2020 Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí

Termín 2. turnusu - 01.03. 2020 - 14.03.2020 SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov

Cieľom projektu je inovácia a modernizácia vyučovacieho procesu v odbornom vzdelávaní , ktoré je v prípade umeleckých odborov vplyvom moderných digitálnych technológií v neustálom vývoji. Projekt je zameraný na praktické vyučovanie a na tvorivú umeleckú činnosť. Pre žiakov št. odboru odevný dizajn na prácu so softvérovým programom pre odevný priemysel a pre žiakov št. odboru propagačná grafika a reklamná tovrba na priestorové práce s hlinou ako tradičným materiálom a na moderné technológie 3D tlače.

Prvá fáza projektu je zameraná na študijný odbor odevný dizajn - zameriava sa na získanie prehľadu a základných zručností v grafických programoch PDS Tailor a NEST Maker v odevníctve a vypracovanie technickej dokumentácie pre navrhnuté dámske šaty v daných grafických programoch.

Druhá fáza projektu je zameraná na študijný odbor propagačná grafika a reklamná tvorba - zameria svoju aktivitu na získanie prehľadu a základných zručnosti kreatívnych, praktických a technologických postupov zaoberajúcich sa spravovaním hliny a sadry pre tvorbu plastického objektu – reliéfu, práce s grafickým programom 4D Cinema. Získanie základných vedomosti a zručnosti pri obsluhe 3D tlačiarne, pre vytvorenie 3D vizualizácie daného reliéfu.

Výstupy 1. fázy projektu:

- Každý účastník stáže vytvorí technickú dokumentáciu dámskych šiat s využitím digitálnych technológií – CAD systému (PDS Tailor a Nest Maker) a veľkoplošný plagát technickej dokumentácie kolekcie dámskych šiat v grafickom programe Adobe Illustrator.

Výstupy 2. fázy projektu:

- Každý účastník stáže zhotoví nízky sadrový reliéf podľa fotografie, 3D vizualizáciu modelu podľa predlohy s využitím grafického programu 4D Cinema a následne vytlačí 3D model pomocou 3D tlačiarne PRUSA.

Súčasťou projektu je kulturálna zložka, v rámci ktorej budú účastníci stáží spoznávať mesto a jeho históriu a kultúru.

Účastníci projektu
1.turnusu:
1. Andrejcová Bibiana Plagát
2. Drotárová Jana Plagát
3. Jackaninová Natália Plagát
4. Jackaninová Ema Plagát
5. Matkobišová Veronika Plagát
6. Miškiv - Pavlíková Dária Plagát
7. Popovová Veronika Plagát
8. Sidorová Michaela Plagát
9. Sluková Ivana Plagát
10. Vargová Ema Plagát

Sprevádzajúca osoba:
Ing. Gabriela Koreňová
Účastníci projektu
2.turnusu:
1. Drozdová Alžbeta Katalóg činností a Plagát
2. Džavoronok Kevin Katalóg činností a Plagát
3. Gonos Alex Katalóg činností a Plagát
4. Gramata Marek Katalóg činností a Plagát
5. Gundza Peter Katalóg činností a Plagát

6. Karalová Viktória Katalóg činností a Plagát
7. Kostilníková Laura Katalóg činností a Plagát
8. Magera Pavol Katalóg činností a Plagát
9. Sahajda Radoslav Katalóg činností a Plagát
10. Šmajdová Viktória Katalóg činností a Plagát

Sprevádzajúca osoba:
Mgr. art. Tomáš olijár
Napísali o nás:
Foto a video galérie:
 • Fotogaléria - Ústí nad Orlicí - 1.turnus 2020
 • Fotogaléria - Český Krumlov - 2.turnus 2020

 • Katalóg výstupov z projektu Erasmus - Ústí n/Orlicí 2020 - 1.turnus
 • Rešerše a skice - Katalóg výstupov projektu Erasmus - Ústí n/Orlicí 2020 - 1.turnus
 • Produktový katalóg z Českého Krumlova 2020 - 2. turnus
 • Adresa: Sov. hrdinov 369/24
                 Svidník 089 01
  Tel.: 054/ 788 1810
  Fax: 054/ 788 1812
  E-mail: skolaspssvidnik.sk
  © 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
  Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika