Erasmus+ KA2 - "Filmmaking journey: From scratch to screen"

Názov projektu: Filmmaking journey: From scratch to screen Erasmus+
Trvanie: 01.09.2017 – 31.08.2019
Finančné prostriedky: 29.450,- EUR
Partneri:

Agrupamento de Escolas Casquilhos

Barreiro, Portugalsko

11th Lyceum Peristeriou

Atény, Grécko

IES Fidiana

Cordoba, Španielsko

SUPŠ sv. Anežky České

Český Krumlov, Česká republika
Cieľ projektu:

Cieľom tohto projektu je vyzdvihnúť a potvrdiť hodnotu filmov a ich tvorenia vo vzdelávaní. V projekte sa zameriavame na vzdelávanie žiakov v používaní, tvorení a distribuovaní videa ako prostriedku komunikácie s okolitým svetom so špecifickým zámerom na mediálnu gramotnosť. Cez spoločné projekty filmovej tvorby sa naši žiaci naučia zručnosti a techniky ako sú písanie scenárov, pochopenie osvetlenia, zvuku, uhlov video kamery, rôznych záberov, prípravy scény, natáčanie scén a digitálne spracovanie videa. Tento projekt si taktiež stanovil za cieľ vytvoriť pozitívne a podporujúce prostredie na rozvoj sociálno-spoločenských zručností našich žiakov: ako spolupracovať, prideľovanie rolí v tímovej práci, dohadovanie cieľov, dodržiavanie dohodnutých termínov a iné. Všetky tieto zručnosti budú praktizované v cieľovom cudzom jazyku (Angličtina), čo znamená, že budú taktiež vytvorené ideálne podmienky na používanie jazyka v reálnom prostredí a reálnych situáciách.

Účastníci stretnutia
(Atény, marec 2018):
1. Zuzana Ľos Božíková
2. Nikola Sovičová
3. Alexandra Pradidová
4. Barbara Žanonyová
5. Samuel Soták
Transnárodné stretnutie učiteľov
(Atény, marec 2018):
1. Mgr. Darina Kocurová
2. Mgr. Art. Tomáš Olijár
Transnárodné stretnutie učiteľov
(Český Krumlov, jún 2018):
1. Mgr. Darina Kocurová
2. Mgr. Monika Velčíková
3. Ing. Nadežda Sovičová
Napísali o nás:
Foto a video galérie:
Web stránky projektu:
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika