EÚ podporila SPŠO Svidník sumou 37 900 EUR

SPŠO Svidník uspela vo výberovej procedúre na rok 2010 v rámci programu celoživotného vzdelávania-podprogram Leonardo da Vinci – Mobility a Národná agentúra SAAIC jej schválila na základe predloženého projektu pod názvom "Od odpadu k umeniu" grant vo výške 37 900 EUR (1 142 000 SK). Projekt SPŠO vo Svidníku zaujal jednak svojimi aktivitami, návrhmi odevov, módnou prehliadkou, naplánovanou fotodokumentáciou, vyhotoveným fotokatalógom v spolupráci so školou v Krakowe, ale i svojou myšlienkou - ako rôzne sa dá využiť odpadový materiál. Nezanedbateľná je i medzinárodná spolupráca, vzájomná komunikácia mladých ľudí rôznych krajín, nakoľko v krakovskej škole študuje väčší počet študentov z Belgicka, Nemecka, Ruska, Fínska a Litvy.

V januári a marci 2011 absolvuje v Krakowe na KRAKOWSKIE SZKOłY ARTYSTYCZNE (www.ksa.edu.pl) 10 študentov odboru odevný dizajn a 10 študentov odboru propagačná grafika SPSO Svidnik dvojtýždňový študijný pobyt. Pridelený grant pokrýva všetky náklady projektu (cestovné, vreckové, strava, ubytovanie, jazyková príprava, kultúrne a spoločenské akcie, poistenie, materiálne náklady, fotodokumentáciu, vytlačenie fotokatalógu, reklamných predmetov) a vydanie spoločného časopisu SPSO Svidnik a KRAKOWSKIE SZKOłY ARTYSTYCZNE. Je to už 4 projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania-podprogram Leonardo da Vinci - Mobility za posledné 4 roky a tak zas budú mať možnosť študenti SPŠO Svidnik s podporou EU získavať vedomosti, zručnosti pre lepšie uplatnenie na trhu práce alebo v štúdiu na vysokých školách.

Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika