• Zmluvy od 1.1.2019

Zmluvy od 1.1.2019

Zmluvy za rok 2019

Číslo zmluvy/objednávky Zmluvná strana Názov zmluvy, objednávky Dátum platnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Cena s DPH
1/2019 Športový klub KIM Svidník Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov 28.03.2019
2/2019 Bc. Eva Saxová Zmluva o nájme nebytových priestorov 01.06.2019 neurčito v texte
3/2019 SAAIC Bratislava Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ KA1 01.06.2019 31.05.2020 35 945,00 €

Zmluvy za rok 2020

Číslo zmluvy/objednávky Zmluvná strana Názov zmluvy, objednávky Dátum platnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Cena s DPH
1/2020 A3C, s.r.o. Zmluva na projektovú dokumentáciu a odborného poradenstva 17.04.2020 3 737,00 €
2/2020 SANET Zmluva na zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET 30.04.2020 neurčito v texte
3/2020 SVIDGAS, s.r.o. Zmluva na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Klube mladých SPŠ Svidník 02.06.2020 v texte 41 502,47 €
4/2020 Union poisťovňa, a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 17.06.2020 30.12.2023 360,92 € / rok
5/2020 Bc. Eva Saxová Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 1.06.2020 31.08.2020 -
6/2020 SVIDGAS, s.r.o. Dodatok k zmluve na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Klube mladých SPŠ Svidník 21.07.2020 v texte 46 704,05 €
7/2020 SAAIC Bratislava Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus+ KA1 14.08.2020 31.08.2021 40 755,00 €
8/2020 Union poisťovňa, a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.09.2020 03.12.2023 367,60 € / rok
9/2020 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu 09.09.2020 neurčito v texte
10/2020 VSE, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 08.09.2020 30.09.2021 v texte
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika