Povinné zverejňovanie

Zákazky s nízkou hodnotou

Stredná priemyselná škola, Sov. hrdinov 369/24, 08901 Svidník
je verejným obstaravateľom podľa §7, ods. 1, písm. d) a ods. 2 písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.


Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Profile verejného obstarávateľa

Profil verjného obstaravateľa SPŠ Svidník

Identifikátor verejného obstarávateľa


Názov organizácie: Stredná priemyselná škola
Adresa organizácie: Sov. hrdinov 369/24, 08901 Svidník
IČO: 00520225
Internetová adresa: www.spssvidnik.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Pavel Olejár, riaditeľ školy
Kontakt: 054/78 81 812, 811,
Mobil: 0915 964 250
E-mail: ekonom@sps-sk.vucpo.sk

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika