• Faktúry 2012

Faktúry 2012

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY

Roky 2011-2012

Roky 2013-2014

Roky 2015-2016

Roky 2017-2018

FAKTÚRY

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Faktúry za rok 2012

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma
1/2012 VVS a.s. Dodávka vody a stočné.pdf 04.01.2012 197,83 €
2/2012 Telecom a.s. Telefónne poplatky.pdf 10.01.2012 48,30 €
3/2012 Telecom a.s. Telefónne poplatky.pdf 10.01.2012 131,45 €
4/2012 Asseco Solution a.s. Servisné práce.pdf 09.01.2012 387,14 €
5/2012 SPP a.s. Dodávka plynu.pdf 09.01.2012 198,00 €
6/2012 SPP a.s. Dodávka plynu.pdf 04.01.2012 1699,00 €
7/2012 Orange Slovensko a.s. Telefónne poplatky.pdf 11.01.2012 60,46 €
8/2012 VSE a.s. Dodávka elektriny.pdf 17.01.2012 659,68 €
9/2012 ASC s.r.o. ASC Agenda -softvér.pdf 20.01.2012 259,00 €
10/2012 Vermex s.r.o. Odber stravy.pdf 20.01.2012 999,98 €
11/2012 Netrox s.r.o. Registrácia a hosting web domény.pdf 23.01.2012 68,88 €
12/2012 Versity a.s. IS Magma - update.pdf 23.01.2012 25,49 €
13/2012 Asseco Solution a.s. Servisné práce.pdf 27.01.2012 964,51 €
14/2012 Allianz a.s. Poistka.pdf 23.01.2012 438,86 €
15/2012 SPP a.s. Dodávka plynu.pdf 30.01.2012 198,00 €
16/2012 VSE a.s. Dodávka elektriny.pdf 30.01.2012 488,00 €
17/2012 SPP a.s. Dodávka plynu.pdf 02.02.2012 1646,00 €
18/2012 Vermex s.r.o. Odber stravy.pdf 06.02.2012 749,99 €
19/2012 VVS a.s. Dodávka vody a stočné.pdf 07.02.2012 245,14 €
20/2012 Telecom a.s. Telefónne poplatky.pdf 08.02.2012 58,03 €
21/2012 Telecom a.s. Telefónne poplatky.pdf 09.02.2012 131,45 €
22/2012 Blanár Miroslav Prenájom telocvične.pdf 13.02.2012 126,00 €
23/2012 VSE a.s. Dodávka elektriny.pdf 05.03.2012 488,00 €
24/2012 SPP a.s. Dodávka plynu.pdf 05.03.2012 1552,00 €
25/2012 VVS a.s. Dodávka vody a stočné.pdf 05.03.2012 248,94 €
26/2012 Vermex s.r.o. Odber stravy.pdf 05.03.2012 749,99 €
27/2012 Telecom a.s. Telefónne poplatky.pdf 11.04.2012 131,45 €
28/2012 Telecom a.s. Telefónne poplatky.pdf 11.04.2012 44,28 €
29/2012 Asseco Solutions, a.s. Servisné práce.pdf 11.04.2012 387,14 €
30/2012 Vermex, s.r.o. Odber stravy.pdf 11.04.2012 750,00 €
30/2012 Vermex, s.r.o. Odber stravy.pdf 11.04.2012 750,00 €
31/2012 Mesto Svidník Komunálny odpad.pdf 27.03.2012 836,00 €
32/2012 Orange, a.s. Telefónne poplatky.pdf 09.03.2012 60,05 €
33/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu.pdf 05.03.2012 1552,00 €
34/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu.pdf 05.03.2012 198,00 €
35/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky.pdf 09.03.2012 49,81 €
36/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky.pdf 09.03.2012 131,45 €
37/2012 VSE, a.s. Dodávka elektriny.pdf 05.03.2012 488,00 €
38/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné.pdf 05.03.2012 248,94 €
39/2012 Vermex, s.r.o. Odber stravy.pdf 05.03.2012 749,99 €
40/2012 VVS, a.s Dodávka vody a stočné.pdf 28.03.2012 143,94 €
41/2012 SPP, a.s Dodávka plynu.pdf 03.04.2012 850,00 €
42/2012 SPP, a.s Dodávka plynu.pdf 03.04.2012 198,00 €
43/2012 VSE, a.s Dodávka elektriny.pdf 04.04.2012 488,00 €
44/2012 Orange, a.s Telefónne poplatky.pdf 11.04.2012 62,00 €
45/2012 JOMI - Jozef Šak s.r.o. Preprava autobusom.pdf 13.04.2012 168,00 €
46/2012 Vermex, s.r.o. Odber stravy.pdf 11.04.2012 750,00 €
47/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky.pdf 11.04.2012 131,45 €
48/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky.pdf 11.04.2012 44,28 €
49/2012 Blanár Miroslav Prenájom telocvične.pdf 19.04.2012 126,00 €
50/2012 Versity, a.s. IS Magma - update.pdf 20.04.2012 25,49 €
51/2012 Versity, a.s. IS Magma - podpora.pdf 24.04.2012 193,28 €
52/2012 JOMI - Jozef Šak, s.r.o. Preprava autobusom.pdf 24.04.2012 220,00 €
53/2012 VSE, a.s. Dodávka elektriny.pdf 03.05.2012 488,00 €
54/2012 Vermex, s.r.o. Odber stravy.pdf 03.05.2012 749,99 €
55/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné.pdf 02.05.2012 413,68 €
56/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu.pdf 04.05.2012 325,00 €
57/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu.pdf 04.05.2012 198,00 €
58/2012 Orange, a.s. Telefónne poplatky.pdf 10.05.2012 67,25 €
59/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky.pdf 07.05.2012 131,45 €
60/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky.pdf 07.05.2012 45,62 €
61/2012 VSE, a.s. Dodávka elektriny.pdf 04.06.2012 488,00 €
62/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu.pdf 04.06.2012 198,00 €
63/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné.pdf 04.06.2012 220,51 €
64/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu.pdf 04.06.2012 137,00 €
65/2012 Ing. Ľubomír Červeňák - LC Deratizačné práce.pdf 04.06.2012 147,99 €
66/2012 ŠEVT, a.s. Dodávka tlačív.pdf 07.06.2012 22,22 €
67/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky.pdf 07.06.2012 52,70 €
68/2012 Vermex, s.r.o. Odber stravy.pdf 07.06.2012 749,99 €
69/2012 Orange, a.s. Telefónne poplatky.pdf 11.06.2012 62,36 €
70/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky.pdf 12.06.2012 110,40 €
71/2012 SAD Humenné, a.s. Preprava autobusom.pdf 12.06.2012 169,00 €
72/2012 ŠEVT, a.s. Dodávka tlačív.pdf (predfaktúra) 07.06.2012 22,22 €
73/2012 ŠEVT, a.s. Dodávka tlačív.pdf 07.06.2012 22,22 €
74/2012 Vermex, s.r.o. Odber stravy 02.07.2012 250 €
75/2012 VSE a.s. Dodávka elektriny 02.07.2012 488 €
76/2012 Reklamex Pobyt študentov v Krakove 30.01.2012 2750 €
77/2012 Reklamex Pobyt študentov v Krakove 30.01.2012 5610 €
78/2012 Krakowskie Szkoly Artystyczne Súbor prednášok 30.01.2012 690 €
79/2012 Reklamex Pobyt študentov v Krakove 30.04.2012 2750 €
80/2012 Reklamex Pobyt študentov v Krakove 30.04.2012 5610 €
81/2012 Krakowskie Szkoly Artystyczne Súbor prednášok 30.04.2012 690 €
82/2012 Lureta, cest. agentúra Letenky 02.02.2012 3965 €
83/2012 Lureta, cest. agentúra Letenky 21.05.2012 1200 €
84/2012 Asseco Solution, a.s. Servisné práce 12.07.2012 387,14 €
85/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 12.07.2012 297,24 €
86/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky 12.07.2012 156 €
87/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky 12.07.2012 49,04 €
88/2012 Orange, a.s. Telefónne poplatky 12.07.2012 61,85 €
89/2012 Versity, a.s. IS Magma - update 26.07.2012 25,49 €
90/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu - nedoplatok 06.08.2012 2 434,89 €
91/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu - preplatok 06.08.2012 -207,55 €
92/2012 Versity, a.s. IS Magma systémová podpora 06.08.2012 193,28 €
93/2012 Bytservis-SK, s.r.o. Oprava ÚVK 06.08.2012 99 728 €
94/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 13.08.2012 209,03 €
95/2012 VSE, a.s. Dodávka elektriny 13.08.2012 488 €
96/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 13.08.2012 181 €
97/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 13.08.2012 159 €
98/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky 13.08.2012 34,98 €
99/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky 13.08.2012 131,95 €
100/2012 Orange, a.s. Telefónne poplatky 13.08.2012 63,31 €
101/2012 M. Hnát - Tlačiareň Akcent Dodávka tlačív 17.08.2012 17 €
102/2012 Vermex, s.r.o. Odber stravy 31.08.2012 750 €
103/2012 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nedoplatky na poistnom 31.08.2012 39,03 €
105/2012 M. Hnát - Tlačiareň Akcent Väzba triednych kníh 11.09.2012 97,20 €
106/2012 Labun Adrián - New Age Dodávka stravy a občerstvenia 11.09.2012 136,87 €
107/2012 Bytservis - SK, s.r.o. Oprava interiéru školy 11.09.2012 89 332 €
108/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 11.09.2012 181 €
109/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 11.09.2012 331 €
110/2012 VSE, a.s. Dodávka elektriny 11.09.2012 488 €
111/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 11.09.2012 287,17 €
112/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky 11.09.2012 44,53 €
113/2012 Telecom, a.s. Telefónne poplatky 11.09.2012 131,45 €
114/2012 Espresso Božena Skirková Dodávka stravy 11.09.2012 50 €
115/2012 Orange, a.s. Telefónne poplatky 13.09.2012 59,90 €
117/2012 Vermex, s.r.o. Odber stravy 25.09.2012 999,98 €
118/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 12.10.2012 181,00 €
119/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 12.10.2012 1031,00 €
120/2012 VSE, a.s. Dodávka elektriny 12.10.2012 488,00 €
121/2012 Úrad PSK, Prešov Prevzatie knihy 12.10.2012 40,00 €
122/2012 Asseco Solution, a.s. Servisné práce 12.10.2012 387,14 €
123/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 12.10.2012 354,79 €
124/2012 Vermex, s.r.o. Dodávka stravy 12.10.2012 999,98 €
125/2012 Telecom,a.s. Telefónne poplatky 12.10.2012 131,45 €
126/2012 Telecom,a.s. Telefónne poplatky 12.10.2012 44,76 €
127/2012 Mesto Svidník Vývoz komunálneho odpadu 12.10.2012 209,00 €
128/2012 AutoCont SK a.s. Upgrade softvéru (Magma) 19.10.2012 25,49 €
129/2012 Orange a.s. Telefónne poplatky 19.10.2012 93,80 €
130/2012 AutoCont SK a.s. Systémová podpora programu Magma HCM 19.10.2012 193,28 €
131/2012 Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky 13.11.2012 50,00 €
132/2012 Slovak Telecom, a.s. Telefónne poplatky 13.11.2012 131,45 €
133/2012 VSE, a.s. Dodávka elektriny 13.11.2012 488,00 €
134/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 13.11.2012 1705,00 €
135/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 13.11.2012 181,00 €
136/2012 Orange, a.s. Telefónne poplatky 13.11.2012 59,94 €
137/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 13.11.2012 262,93 €
138/2012 Vermex, s.r.o. Dodávka stravy 23.11.2012 749,99 €
139/2012 Agentúra reg.rozvoja PSK Zabezpečenia verejného obstarávania 28.11.2012 360,00 €
140/2012 Svidgas, s.r.o. Dodávka plynového ventilu 20.12.2012 91,12 €
141/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 21.12.2012 183,37 €
142/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 28.12.2012 2009,00 €
143/2012 SPP, a.s. Dodávka plynu 21.12.2012 181,00 €
145/2012 Gula Peter Činnosť technika požiarnej ochrany 27.12.2012 99,50 €
146/2012 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 21.12.2012 46,18 €
147/2012 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 21.12.2012 131,45 €
148/2012 Orange, a.s. Telefónne poplatky 21.12.2012 63,98 €
149/2012 Milan Kundrát - Netrox Registrácia domény a hosting 21.12.2012 59,88 €
150/2012 Asseco Solutions, a.s. Prechod na iSPIN2 - softvér 27.12.2012 485,00 €
151/2012 VVS, a.s. Dodávka vody a stočné 28.12.2012 194,98 €
152/2012 AutoCont SK, a.s. Magma HCM - systémová podpora 28.12.2012 193,28 €
153/2012 Tlačiareň Akcent plus s.r.o. Kancelárske potreby 28.12.2012 127,00 €
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika