2. kolo prijímacieho konania

Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2010/2011

Termín: 22.06.2010 – 2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 66 ods. 7 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28.05.2010 vyhlásil 2.kolo prijímacích skúšok, pretože sa nenaplnil počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1.ročníka v šk.roku 2010/2011 a stanovil kritériá pre prijímanie žiakov...

Existujúca príloha:

Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika