Obhajoba klauzúrnych prác študentov 3. ročníka odboru propagačná grafika

Obhajoba klauzúrnych prác študentov
Obhajoba klauzúrnych prác študentov

Ročníkové projekty sú súčasťou štúdia v umeleckých odboroch a v tomto školskom roku realizovali tretiaci - grafici zadanie na tému Leporelo. V rámci neho riešili jeho návrhovú zložku, ktorú potom realizovali výtvarne a následne upravovali v grafických programoch, aby v záverečnej fáze mohli svoje výtvarné práce doplnené textovou zložkou vytlačiť a zviazať do podoby finálneho produktu. Výsledkom boli v mnohých prípadoch profesionálne zvládnuté knižôčky, ktoré každý študent musel v rámci vlastnej obhajoby odprezentovať.

V ten istý deň popoludní prebehla aj obhajoba ročníkových projektov odboru propagačné výtvarníctvo. Jeho študenti sa úspešne popasovali s návrhovou a realizačnou zložkou na tému Svietidlo. Aj tu sa podarilo vytvoriť originálne a výtvarne pôsobivé úžitkové predmety, ktoré môžu slúžiťako hotové produkty - exteriérové alebo interiérové druhy osvetlenia.

Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika