Comenius - pracovné stretnutie v Miláne

SPŠ Svidník na stretnutí v Miláne (Addio a Milano)

5. októbra sa uskutočnilo v Milánskej partnerskej škole projektové stretnutie koordinátorov a vedení škôl zapojených do projektu Comenius – Breaking the barriers. Zástupcovia SPŠ Svidník Mgr. Pavel Olejár, Mgr Darinka Kocúrova a Mgr. Monika Velčíková sa v Miláne stretli s predstaviteľmi partnerských škôl z Talianska, Anglicka a Francúzska. Cieľom stretnutia bolo naplánovanie aktivít pre druhý a zároveň posledný rok projektu financovaného z prostriedkov EU. Stretnutie a jeho výsledky priblížila Mgr. Darinka Kocúrová, koordinátorka projektu: „ Žiaci našej školy budú mať možnosť sa zapojiť do ďalších online aktivít počas tohto školského roka, ktoré budú postupne zverejnované na webovej stránke projektu: http://breakingthebarriers.weebly.com. Spomenieme aspoň niektoré: osobný príbeh žiaka vyjadrený hudbou, video nahrávka: Čo pre mňa znamená Slovensko?, prezentácie: Obraz Svidníka v mojom srdci a Moja firma, foto príbeh: Street Fashion, a naďalej sa bude rozvíjať aj téma týkajúca sa zdravého štýlu života. Tentoraz úlohou žiakov bude nafotiť ich celodenné stravovanie a následne dané fotografie porovnať so zobrazeným stravovaním žiakov z ostatných partnerských štátov.“ Na stretnutí a pracovnom obede s riaditeľom Milánskej školy L.V.Bertarelli Antoniom Crisafullim sa dohodla ďalšia aktivita. Podľa riaditeľa SPŠ Svidník Mgr. Pavla Olejára: „ Najzaujímavejšou dohodnutou aktivitou bude jednoznačne ďalšie vycestovanie veľkej skupiny žiakov (8-10) na študentské stretnutie, ktoré je dohodnuté na koniec marca 2013 a ktoré sa uskutoční v Milánskej škole L.V.Bertarelli. Bude to už tretia cesta našich žiakov do zahraničia po úspešných stretnutiach vo Francúzsku a Anglicku, ktorých za zúčastnili 2 skupiny po 10 žiakoch.“ Predstavitelia SPŠ Svidník v sprievode talianskych kolegov navštívili pamätihodnosti Milána ako Duomo, Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" - Milano, La Galleria Vittorio Emanuele II, San Siro a mnohe dalšie. SPŠ Svidník už niekoľko rokov využíva finančné zdroje EU na svoju spoluprácu so školami v zahraničí ale aj na študijné pobyty svojich študentov na zahraničných školách. Pre študentov, rodičov a širokú verejnosť je to odkaz, že škola má aktívnych a schopných pedagógov a študentov schopných tvorivo a aktívne využívať ponúkané možnosti. SPŠ Svidník je škola pre talentovaných študentov, ktorí chcú rozvíjať svoj talent, chcú byť výnimoční a kreativní. Odkaz pre študentov a učiteľov SPŠ Svidník od talianskych kolegov a študentov je Addio a Milano ( dovidenia v Milane).
Stránky: 1, 2, 3, 4, 5
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika