Leonardo da Vinci - Mágia móla a fotografie II

Druhá etapa projektovej stáže v rámci programu Leonardo da Vinci – mobility, Junk Fashion Show – Mágia móla a fotografie sa uskutočnila v Krakove v dňoch 15. – 27. 4 2012 v Krakowskich Szkolach Artystycznych v SKF, v Szkole Kreatiwnej Fotografii.
Druhého turnusu stáže sa zúčastnilo 10 študentov 3. ročníka študijného odboru propagačná grafika zo Strednej priemyselnej školy vo Svidníku. Pedagogický dozor zabezpečoval Ing. Vladimír Kucer, učiteľ odborných predmetov. Počas projektovej stáže študenti SPŠ Svidník boli súčasťou tvorivého vzdelávacieho procesu v krakovskej škole, ktorá je zameraná na fotografiu. Spoločne s poľskými študentmi sme realizovali vopred stanovené zadania zamerané na techniku fotografovania, ale predovšetkým na kreativitu, tvorivý prístup a rozvíjanie „fotografického oka“, formou rôznych cvičení, učili sme sa na svet pozerať trochu ináč a hľadať v obyčajných veciach ich skrytú krásu. Cvičenia boli zamerané nato, aby výsledná fotografia mala dobré kompozičné a komunikačné riešenie v správnom čase. Fotenie prebiehalo ako v interiéri tak aj exteriéri, fotili sa neživé umelo vyskladané predmety, kvôli lepšiemu pochopeniu kompozície záberu, ďalej príroda, architektúra, historické pamiatky. Fotenie vo fotografickom štúdiu bolo zamerané hlavne na portrétnu fotografiu a fotenie odevných modelov. Súčasťou stáže bolo aj oboznámiť sa s technikou spracovania fotografii klasickou chemickou cestou, kde si študenti vytvorili vlastné „fotoaparáty“ – camery obscury a svoje čierno-biele fotografie si vyvolali v tmavej komore. Študenti absolvovali aj niekoľko hodín klasického vyučovania výtvarných disciplín zameraných na kresbu, maľbu , kompozíciu. Výstupom druhej fázy projektu bolo vytvorenie vlastnej prezentácie z tohto projektu a vytvorenie katalógu fotografií každého účastníka stáže (v elektronickej ako aj vo vytlačenej forme) z portólia svojich fotografií, pričom všetky fotografie museli prejsť aj úpravou v grafickom programe Adobe Photoshop príp. Corel PhotoPaint . Súčasťou pobytu bolo samozrejme aj poznávanie mesta, jeho historických pamiatok, návšteva galérií a výstav v rámci kulturálnej zložky programu (Rynek Glowny, Bazilika, Mariánske námestie, Hradná cesta, Wawel a pod.). Oboznámili sme sa s históriou židovskej časti Kazimierz, kde sme navštívili expozície a múzeum židovskej kultúry, múzeum moderného umenia Mocak, ako i návštevu expozícií koncentračného tábora Osvienčim – Brzezinka. V neposlednom rade mal tento projekt aj význam z hľadiska interkulturálnych vzťahov, nakoľko študenti prichádzali do styku nielen s poľskými študentmi a pedagógmi, ale aj so študentmi z nemeckého Dűsseldorfu, s ktorými sa stretli v rámci vyučovania a s francúzskymi študentmi, s ktorými sa stretli v rámci spoločného večera. V závere stáže boli študenti na základe absolvovaného programu a na základe zrealizovaného zadania a aktívnej účasti na vyučovaní hodnotení poľskými pedagógmi a stali sa držiteľmi diplomu o absolvovaní tejto stáže a zároveň sa stanú držiteľmi Europasu – mobility.
Stránky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika