Po stopách spišskej gotiky a renesancie

Študenti Strednej priemyselnej školy po stopách spišskej gotiky a renesancie


To, že výchovno-vzdelávací proces nie je len klasická hodina v školských laviciach sa presvedčili študenti Strednej priemyselnej školy vo Svidníku, ktorí sa v dňoch 1.- 2. októbra 2014 zúčastnili odbornej exkurzie, ktorá je súčasťou hodín dejín výtvarnej kultúry. Exkurzia bola zameraná na gotické a renesančné pamiatky Spiša. Študenti odborov propagačná grafika, odevný dizajn, grafika vizuálnych komunikácií mali možnosť nielen navštíviť a vidieť, ale aj oboznámiť sa formou odborných výkladov s jednotlivými pamiatkami, ktoré navštívili. Vyučujúci naplánovali exkurziu na trase Fričovce –Žehra - Spišský hrad - Levoča -Spišská Kapitula - Spišská Sobota - Poprad – Strážky. Vo Fričovciach sme si prezreli exteriéry fričovského kaštieľa, Žehra nám ponúkla neskorogotický kostolík s najstaršou freskou, zapísaný do Svetového dedičstva UNESCO. Na Spišskom hrade a v Levoči sa nám núkali obrovské možnosti prehliadok exteriérov, interiérov i historických a umeleckých expozícií s unikátmi gotických i renesančných architektonických, sakrálnych aj svetských skvostov z dielne Majstra Pavla z Levoče a iných autorov. Po absolvovaní prvého dňa prehliadky sme strávili noc v Spišskom Podhradí s unikátnym výhľadom na dominantu Spiša - Spišský hrad. Druhý deň sme si cestou do Popradu prezreli Spišskú Kapitulu s katedrálnym kostolom a zastavili sme sa aj na historickom námestíčku v Spišskej Sobote, ktorá je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Poprad nám zasa ponúkol možnosť vidieť expozície v bývalých industriálnych priestoroch parnej elektrárne, kde dnes sídli Tatranská galéria. Tam sme videli tvorbu slovenských výtvarníkov, súčasné moderné umenie a množstvo zaujímavých, pre vlastnú tvorbu inšpiratívnych, podnetov. Záver exkurzie patril prehliadke renesančného kaštieľa v Strážkach, s jeho dobovými artefaktmi a tvorbou Ladislava Medňanského aj iných autorov , ako aj prechádzke po priľahlom anglickom parku s pôsobivými plastikami. Všetko, čo sme mali možnosť vidieť a počuť, obohatilo nielen vedomosti z oblasti dejín umenia a rozšírilo rozhľad každého účastníka. Presvedčili sme sa, že Slovensko je krásne a že tak blízko, takpovediac na dosah, máme úžasné a jedinečné historické a umelecké skvosty.
Stránky: 1, 2, 3, 4, 5
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika