Naši študenti opäť v Krakove na stáži

Desiati študenti 2. a 3. ročníka študijného odboru propagačnágrafika zo SPŠ vo Svidníku sa zúčastnili projektovej stáže v poľskom Krakove v rámci programu Leonardo da Vinci - Mobility. Krakov v objektíve fotoaparátu študentov propagačnej grafiky Spolupráca s našou partnerskou umeleckou školou KSA v Krakove pokračuje už šiesty rok a v dňoch od 30. marca do 11. apríla prebehla druhá etapa tohto-ročnej projektovej spolupráce pod názvom Metamorfózy papiera v objektíve fotoaparátu. Tak ako po uplynulé roky, aj teraz bol druhý turnus zameraný na prácu s fotoaparátom a na umeleckú fotografiu. Študenti plnili zadania, pri ktorých riešili techniku fotografovania, kompozície ako i celý tvorivý prístup potrebný pre vznik umeleckej fotografie. Naučili sa mnoho nových vecí, zlepšili si svoje znalosti súvisiace s prácou s fotoaparátom. Keďže Stredná priemyselná škola je umeleckou školou rovnako ako partnerská škola KSA - Szkola Kreatywnej Fotografii, naši študenti absolvovali okrem hodín fotografovania v extreriéroch a interiéroch, aj klasické hodiny maľby, kresby, kompozície a pod. Okrem toho mali unikátnu možnosť navštíviť mnoho galérií, múzeí, prezreli si historické pamiatky, dominantu Krakova - hrad Wawel, ale aj koncentračný tábor Osvienčim. Krakov je krásne historické európske mesto, poskytujúce každému návštevníkovi a fotografovi zvlášť, nekonečné množstvo umelecky zaujímavých podnetov. Aj dievčatá a chlapci využili každý inšpiratívny podnet a za dva týždne pobytu vytvorili portfólio nafotených prác, na ktorých sú zvečnené zaujímavé objekty, ľudia, mesto, ale aj všetky krásne spomienky. Všetko to, čo vzniklo v tvorivom procese hľadania určite predstavíme na súťažných fotografických prehliadkach, ako aj v o výstavných priestoroch našej školy. Výhodou každého takéhoto projektu je úžasná možnosť otvoriť sa novým podnetom a skúsenostiam. Tie využijeme ako obrovský bonus pri ďalšom štúdiu v našej škole, ale určite budú prínosom, na ktorom budeme môcť stavať aj v budúcnosti, pri ďalšom štúdiu i pri hľadaní nových možností využitia študijných programov a stáží v zahraničí s cieľom byť flexibilný, znalý svojej odbornosti, poznania interkulturálnych vzťahov i jazykov.
Stránky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika