Gotika a renesancia Spiša a Šariša - exkurzia

V dňoch 18. 09. 2018 – 19. 09. 2018 (utorok - streda) sa konala EXKURZIA Z DEJÍN VÝTVARNEJ KULTÚRY, pod názvom : „ GOTIKA A RENESANCIA SPIŠA A ŠARIŠA“

Renesančný kaštieľ vo Fričovciach, ranogotický kostol v Žehre, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Levoča - radničné námestie, renesančná radnica, kostol sv. Jakuba s najvyšším gotickým oltárom v Európe, dom Majstra Pavla, výstava textilnej výtvarníčky Vlasty Žakovej, Spišská Sobota, námestie a kostol sv. Juraja v Spišskej Sobote so zvonicou, Poprad -Tatranská galéria Elektráreň , Bardejov –židovské suburbium, pamätník Holokaustu, výstava CE. ZA. AR 2017 v priestoroch zrekonštruovanej Starej synagógy.

Na exkurzii sa zúčastnilo 19 študentov z odborov Odevný dizajn a Propagačná grafika (výber z 1. - 4. roč.).

Najprv sme si prezreli renesančný kaštieľ vo Fričovciach obklopený krásnym anglickým parkom. Prehliadku neskororománskeho - ranogotického Kostola Ducha Svätého v Žehre, zapísaného spolu so Spišským hradom do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, sme mali spestrenú pohľadom na autentickú prácu reštaurátorov pri obnove fresiek a doplnenú odborným výkladom. Cestou do Spišskej Kapituly, ktorá je súčasťou Spišského Podhradia a sídlom spišského biskupstva s katedrálou sv. Martina, sme obdivovali dominantu Spiša- majestátny Spišský hrad. Okolo obeda sme pokračovali do mesta Levoča, kde sme si všímali architektonické znaky a prvky, ktoré sa vyvíjali a menili v priebehu storočí od gotických až po renesančné. Na námestí sme si prezreli podrobne hlavne exteriér renesančnej radnice so zvonicou a gotickú Baziliku sv. Jakuba. Študentov zaujali arkiere a sgrafitová výzdoba, no najmä odborný výklad vyučujúcich ako aj sprievodcu. V interiéri kostola sme mali možnosť vidieť množstvo zaujímavých architektonických detailov, obdivovať klenby, vzácne gotické krídlové oltáre, gotické polychrómované sochy a najvýznamnejšiu pamiatku - unikátny najvyšší gotický oltár na svete z dielne Majstra Pavla. Získané poznatky sme si potom mohli konfrontovať s informáciami získanými v dome Majstra Pavla, kde sú repliky v životnej veľkosti. Výstava súčasnej textilnej výtvarníčky Vlasty Žákovej pod názvom „ Zošité dievča“, ktorá je absolventkou našej školy, bola príjemným spestrením a záverom našej návštevy Levoče.

Stránky: 1, 2, 3, 4, 5
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika