Olympia festival pre deti a mladých ľudí + Mythos projekt

Pobytu sa zúčastnili žiaci a dospelí z viac ako 10 štátov (Nemecko, Holandsko, Česká Republika, Taliansko, Španielsko, Chorvátsko, Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Poľsko).

V doobedňajších hodinách (od pondelka do piatka) prebiehala prezentácia krátkych filmov, ktoré postúpili do užšieho výberu súťaže vyhlásenej organizáciou Camera Zizanio. Po hodinových blokoch premietania filmov, vystúpili tvorcovia jednotlivých filmov, ktorí priblížili pozadie vzniku ich diel. Za náš tím vystúpila žiačka Bianka Vandová.

Hneď v prvý deň pobytu (3.12.2018) boli všetci účastníci prerozdelení do 15 medzinárodných skupín v rámci Mythos projektu, nad ktorým prevzal v tomto roku záštitu grécky režisér Kostas Vantzos. Mgr. Kocurovej a Mgr. Sopkovej boli pridelené úlohy mentoriek dvoch skupín. Hlavnou úlohou v tomto projekte bolo natočiť krátky film na tému „Olive. Oil. Love“. Natáčanie filmov v jednotlivých skupinách a jeho editovanie do finálnej podoby bolo náplňou všetkých poobedňajších hodín celého týždňa. Každá skupina pracovala samostatne a sama si určovala pracovné tempo. Výsledné produkty (krátke filmy) našich skupín je si možné pozrieť na webovej stránke projektu Erasmus+ Filmmaking journey: From scratch to screen: https://filmmakingerasmus.weebly.com/mythos-project.html

V neskorých večerných hodinách sme sa zúčastňovali premietania profesionálnych filmových snímkov, ktoré boli súčasťou súťaže vyhlásenej festivalom Olympia.

Posledný deň pobytu (8. Decembra 2018) bol pre všetkých účastníkov zorganizovaný spoločný výlet do historického múzea slávnej Olympie. V podvečer boli premietnuté všetky filmy natočené v rámci Mythos projektu pre širokú verejnosť mesta Pyrgos. Po ňom nasledovalo slávnostné vyhodnotenie a ukončenie daného ročníka festivalu za prítomnosti významných osobností Grécka pôsobiacich v politike, vzdelávaní a kultúre.

Stránky: 1, 2
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika