Filmová cesta SPŠ Svidník pokračovala až do Cannes

Napriek tomu, že náš Erasmus+ projekt KA2: Filmmaking journey: From scratch to screen (s partnermi z Portugalska, Grécka, Španielska a Českej republiky) bol ukončený v auguste tohto roku, naša učiteľka, a zároveň hlavná koordinátorka daného projektu Darina Kocurová pokračovala v tejto filmovej ceste ešte aj koncom októbra, kedy sa zúčastnila celoročnej konfrerencie eTwinning 2019 vo francúzskom meste Cannes. Pozvanie na účasť na tejto konferencii prišlo pani učiteľke Kocurovej od Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl na Žilinskej univerzite v Žiline po získaní Národnej ceny eTwinning 2019 za horeuvedený projekt realizovaný aj na online platforme eTwinning.

V tomto roku bola konferencia zameraná na tému demokracie a jej praktizovania na školách a v projektoch eTwinning. S touto témou sa pracovalo aj na vzdelávacích a informačných workshopoch, z ktorých si každý učiteľ mohol vybrať podľa vlastného záujmu, a ktoré sú pravidelnou súčasťou každoročnej konferencie. Okrem týchto workshopov bolo súčasťou konferencie aj slávnostné udeľovanie európskych cien eTwinning najlepším projektom za rok 2018. Keďže nášmu projektu bol minulý týždeň udelená Európska cena quality, môžeme sa aj my uchádzať o túto cenu a budeme pevne veriť a dúfať, že našu prácu a snahu na tomto projekte ocenia aj na európskej úrovni.

Stránky: 1
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika