Výtvarný plenér 2019

KAŽDOROČNÝ VÝTVARNÝ PLENÉR HNEĎ ZAČIATKOM SEPTEMBRA

Posledné slnečné dni študenti, 2.ročníka denného štúdia v odboroch propagačná grafika, odevný dizajn, reklamná tvorba a študenti 2.ročníka pomaturitného štúdia, využili na kresbu a maľbu priamo v plenéri.

Areál svidníckeho skanzenu im poskytoval dostatok námetov na realizáciu realistických štúdií prírodnín a krajinných detailov.

Po zvládnutí lineárnej kresby a valérovej modelácii tvaru študenti pristúpili k zaujímavým krajinným zákutiam, či architektonickým detailom. Posuny krajiny realizované kresbou, kolorovanou kresbou a kombináciou techník, zavŕšili maľbou v plenéri, keď svoju pozornosť zamerali na väčší architektonický a krajinný celok.

Získané skúsenosti a zručnosti budú študenti ďalej rozvíjať v rámci umeleckých predmetov a za svoje snaženie budú ohodnotení známkou.

Stránky: 1, 2, 3
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika