Fakulta úžitkových umení otvorila dvere aj našim výtvarníkom

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach je jedna z fakúlt Technickej univerzity, ktorá sa pod názvom Fakulta úžitkových umení zameriava na štúdium v odboroch architektúra, dizajn a výtvarné umenie.

Zo spomínaných oblastí usporiadajú jednotlivé odbory každoročne Deň otvorených dverí. Pripravuje sa tak živná báza pre rozlet každého nadaného uchádzača o štúdium na fakulte. A práve o túto fakultu majú absolventi svidníckej umeleckej školy veľký záujem, pretože táto škola je priamym pokračovaním ich štúdia. Keďže aj na našej škole máme odbory s výtvarným zameraním – propagačnú grafiku, reklamnú tvorbu a odevný dizajn, rozhodli sme sa preto zúčastniť Dňa otvorených dverí a oboznámiť sa s tohtoročnými semestrálnymi prácami vysokoškolákov. Žiaci 2. – 4. ročníka si rozšírilo predstavu o dnešnom modernom výtvarnom umení z oblasti grafiky, priestorovej tvorby, fotografie, dizajnu, kresby, maľby a modelárstva a mohli tak porovnať svoje schopnosti a zručnosti v týchto oblastiach umenia. Po návšteve vysokej školy prejavili naši budúci umelci záujem aj o expozíciu ex - libris v priestoroch Východoslovenského múzea a fotografickú dokumentáciu slovenského ľudu z pohľadu známeho fotografa Karola Plicku.

Naša škola, SPŠ, ktorá za takmer 30 rokov existencie umeleckých odborov zviditeľnila svoju činnosť nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, víta každý podnet na rozšírenie svojich umeleckých možností. Našim hlavným cieľom je pripraviť budúcich absolventov na to, aby sa po absolvovaní odbornej školy uplatnili v kreatívnych povolaniach, či pokračovali v štúdiu na vysokých školách s umeleckým zameraním a stali sa tak v budúcnosti kreatívnymi pre svoje okolie a pokračovateľmi umeleckého života v spoločnosti.

Stránky: 1, 2, 3, 4
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika