COMENIUS – školské partnerstvá

Názov projektu: Connecting through our cultures Program celoživotného vzdelávania

Trvanie: september 2006 – august 2009
Finančné prostriedky: 16.500,- EUR
Partneri:

Hillside High School Science College

Instituto de Ensenanza Secundaria Districte Maritime

Collége Roger Contrepas

IPSSSCT Oriani-Mazzini

Cieľ projektu: vytvorenie interakčného programu pre študentov a učiteľov zapojených škôl, ktorý umožnil viesť diskusné fóra, vytvárať prezentácie a články a pracovať na spoločných prácach týkajúcich sa života a životného štýlu mladých ľudí rôznych národností, a tak dať žiakom možnosť využiť ich jazykové znalosti, ale hlavne z pravej ruky spoznať život rovesníkov z iných krajín.
Školský koordinátor projektu: Mgr. Darina Kocurová
Aktivity:
 • vytvorenie žiackej prezentácie o našej škole – „Introducing the students of SPŠO“ - ppt
 • Návšteva partnerskej školy v Liverpoole spojená s nahrávaním príspevkov do Rádia Connect v Sefton Learning Centre v Liverpoole – február 2008 – ukazka + fotogaleria
 • Radio Connect – on line 3-hodinové vysielanie s príspevkami všetkých zapojených škôl – december 2006 a 2008 – ukážka
 • Vydávanie newsletter-u projektu – ukážka
 • Banner project – 17. máj 2007 - celodenná video konferencia medzi žiakmi našej školy a školy v Liverpoole výsledkom ktorej bolo vytvorenie veľkoplošného plagátu zobrazujúceho 4 vopred dohodnuté témy – banner
 • Nahrávanie príspevkov do Rádia Connect v Sefton Learning Centre v Liverpoole – február 2008 – ukážka nahrávok
 • Virtuálna výstava z názvom: Umelecké fantázie mladých ľudí Európy – marec 2008 – galéria
 • Umelecké aktivity našich žiakov so žiakmi z talianskej a francúzskej školy – máj 2008 – fotogaléria
 • Vytvorenie žiackej prezentácie o Slovensku – ppt
 • Naše Miláno – prezentácia talianskych študentov - ppt
 • Umelecko-návrhárska konferencia v Liverpoole – 17.-19. novembra 2008 – fotogaléria
 • Rôzne formy závislostí – ppt (SK) ppt (FR)
 • Návrh dvoch plagátov: Naše cestovanie s Comeniom jpg a Connecting through our cultures jpg
Mobility:
 • november, 2006 – Valencia, Španielsko – Mgr. Olejár, Mgr. Kocurová
 • marec, 2007 – Miláno, Taliansko – Mgr. Olejár, Mgr. Kocurová
 • február, 2008 – Liverpool, Anglicko – učitelia: Mgr. Kocurová, Mgr. Olejár, žiaci: K. Petríčková, L. Motyková, A. Vansová, N. Turčániová
 • apríl, 2008 – Marsillargues, Francúzsko – učitelia: Mgr. Kocurová, Mgr. Nogová
 • november, 2008 – Liverpool, Anglicko – učitelia: Mgr. Kocurová, Mgr. Gemzíková, Ing. Sovičová, žiaci: K. Fečková, V. Šofránková, S. Šalantayová, Z. Majerníková
 • jún, 2009 – Valencia, Španielsko - učitelia: Mgr. Olejár, Mgr. Nogová, Mgr. Kocurová
Prezentácie:

Teleprojekt - tvorba veľkoplošného plagátu

Študenti SPŠO a liverpoolskej školy spločne vytvorili veľkoplošný banner cez teleprojekt, t.j. využitím IKT technológie oba tímy realizovali návrh bannera v programe Adobe Photoshop a vzájomne komunikovali pomocou programov Skype a LogMeIn

Liverpool - február 2008

Návšteva partnerskej školy v Liverpoole (UK)

Umelecké aktivity - máj 2008

Študenti partnerských škôl na návšteve u nás a naše umelecké aktivity

Umelecko - návrhárska konferencia v Liverpoole (UK)

Študenti našej školy sa zúčastnili umelecko - návrhárskej konferencie v Liverpoole

Plagáty k projktu Comenius
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika