Leonardo da Vinci - Od odpadu k umeniu

Názov projektu: Od odpadu k umeniu Program celoživotného vzdelávania
Trvanie: 01.09.2010 – 15.04.2011
Finančné prostriedky: 37 900,- EUR
Partneri:

KRAKOWSKIE SZKOLY ARTYSTYCZNE

ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków (Poľsko)
Cieľ projektu:

Zvýšenie odbornej prípravy študentov študijného odboru odevný dizajn.

Študenti - účastníci stáže získali cenné vedomosti, zručnosti a nové skúsenosti v oblasti využitia rôznych druhov odpadových materiálov pri tvorbe modelov. Zdokonalili sa v práci s rôznymi druhmi papiera, naučili sa využívať rôzne techniky spájania a výtvarného dotvorenia papiera.

  • Termín 1.turnusu - 09.01. 2011 - 21.01.2011
  • Termín 2.turnusu - 03.04. 2011 - 15.04.2011
Účastníci projektu
1. turnusu:
Dominika Cingeľová
Denisa Fedešová
Marianna Haľková
Jaroslava Kapišovská
Petra Kimáková
Simona Klebanová
Marcela Krochtová
Lucia Krosnerová
Paula Novická
Viktória Turková
Účastníci projektu
2. turnusu:
Patrik Gmiter
Soňa Cipková
Jana Pangrácová
Daniel Košík
Michaela Kurilcová
Monika Lešková
Erika Mihaľová
Róbert Novotňák
Klaudia Šitárová
Martina Rišková
Školský koordinátor projektu: Mgr. Pavel Olejár
Prílohy:
Fotogaléria:
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika