Rozvojový projekt - ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 2008

Názov projektu: Čítam, čítaš, čítajme ...
Trvanie: september – december 2008
Cieľ projektu: Vybudovanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností, komunikačného a informačného zdroja, študijného centra s podpornými aktivitami pre návštevníkov a členov knižnice.
Školský koordinátor projektu: Mgr. Martina Gemzíková, Mgr. Mária Holíková
Aktivity:
  • Zakúpenie počítačovej zostavy a komponentov potrebných na pripojenie školskej knižnice na internet školy
  • nakúp odbornej a beletrizovanej literatúry
  • súťaž jednotlivcov v literárnej tvorbe v kategóriách poézia a próza
  • medzitriedna súťaž Pomôž svojej knižnici, posuň svoju knihu druhým...
  • beseda o literatúre
  • vydanie Zborníka literárnych a slohových prác, doplnený ilustráciami študentov umeleckých odborov.
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika