Projekt Enviromentálnej výchovy a vzdelávania 2008

Názov projektu: Zelená zeleni... okolo nás a v nás
Trvanie: od 1.7.2008 do 31.12.2008
Finančné prostriedky: 65000,-Sk
Cieľ projektu: Lepšie porozumieť prírode vzdelávaním sa. Spoznávať prírodu v našom regióne. Ochrana prírody. Obnova interiérovej zelene. Nadchnúť kamarátov kladným postojom k prírode. Pozitívne názory na životné prostredie propagovať prostredníctvom plagátov, prezentácií, fotodokumentáciou. Získané vedomosti a zručnosti prezentovať v súťažiach.
Školský koordinátor projektu: Ing. Mária Maťašová, Ing. Eva Sičáková
Aktivity:
  • Praktická činnosť - starostlivosť o interiérovú zeleň
  • Besedy o životnom prostredí
  • Náučno - poznávacie exkurzie do prírody
  • Literárna súťaž - téma: "Chránime prírodu, chránime život"
  • Výtvarná súťaž - téma: "Krásy prírody"
  • Prezentácie v PowerPointe - téma: "Globálne problémy ľudstva"
  • Výstava výtvarných prác a fotografií - téma: "Krásy prírody"

Ilustračné fotografie

Poznávame prírodu Svidníka a okolia

30.09.2008 študenti 1. a 2. ročníka prežili v prírode, konkrétne na Čiernej Hore. Spoznávali faunu a flóru tejto lokality. Objavovali zaujímavé miesta, ktoré zachytili digitálnym fotoaparátom

Postarali sa aj o jedlo, ktoré si pripravili v prírode tradičným turistickým spôsobom.

20. jún 2008 študenti 3. ročníka poznávali faunu a flóru lokality "Rohule". Digitálnym fotoaparátom zachytávali protikladné okamihy tohto dňa. Na jednej strane to boli krásne diela prírody, na druhej strane stopy necivilizovaného človeka.

Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika