Rozvojový projekt - OTVORENÁ ŠKOLA 2009

Názov projektu: Grafické štúdio pre SPŠO Svidník
Trvanie: august – december 2009
Finančné prostriedky: 8100,-EUR
Cieľ projektu:
  • zriadenie plne funkčného moderného školského grafického štúdia s najnovším grafickým programom Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, dvoma tlačiarňami, jedným výkonným počítačom, skenerom lisom na hrnčeky, lisom na tričká, digitálnym fotoaparátom
  • vytvorenie cvičnej firmy a zapojenie žiakov TIS do reálnej podnikateľskej praxe
  • zapojenie žiakov odborov grafiky do reálneho procesu vytvárania propagačných materiálov
Školský koordinátor projektu: Mgr. Darina Kocurová
Aktivity:
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika