Rozvojový projekt - GRAFICKÉ SYSTÉMY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE NA ROK 2009

Názov projektu: Počítačová konštrukcia a modelovanie strihov v odevnej tvorbe
Trvanie: august – december 2009
Finančné prostriedky: 6563,-EUR
Cieľ projektu: Zmodernizovať, zlepšiť a zefektívniť výučbu odborných odevných predmetov, spracovať pedagogickú dokumentáciu- učebné osnovy pre predmet konštrukcia a modelovanie odevov, spracovať učebné texty pre študentov odevný dizajnu, tvorba CAD knižnice konštrukčných riešení, vypracovať skutočné veľkosti strihov pre ľubovoľné telesné rozmery a poskytnúť možnosť nadobudnúť zručnosti na nový grafický program.
Školský koordinátor projektu: Ing. Nadežda Sovičová, Ing. Mária Reištetterová
Aktivity:
  • zakúpenie CAD softvéru PDS Tailor na konštrukciu a modelovanie odevov, stupňovanie strihov, polohovanie strihových dielov a kresliaceho ploteru
  • vypracovanie učebných osnov pre predmet konštrukcia a modelovanie odevov
  • spracovanie učebných textov pre dámske odevy – dámska sukňa a dámska blúzka
  • školenie učiteľov odborných predmetov

Prílohy

Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika