• O škole/Organizácia školského roka

Organizácia školského roka

VYUČOVANIE:

 • 01.09.2018 - začiatok školského roka 2018/2019
 • 03.09.2018 - slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 a začiatok vyučovania (pondelok)
 • 31.01.2019 - koniec I. polroka (štvrtok)
 • 04.02.2019 - začiatok vyučovania v II. polroku (pondelok)
 • 28.06.2019 - koniec II. polroka (piatok)

PRÁZDNINY:

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 23. december 2018 – 7. január 2019 8. január 2018 (utorok)
polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
jarné 15. február 2019 (piatok) 18. február – 22. február 2019 25. február 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)

KLASIFIKAČNÉ PORADY:

 • 15. 11. 2018 (utorok) - ¼ ročná klasifikačná porada
 • 29. 01. 2019 (utorok) - klasifikačná porada za I. polrok
 • 31. 01. 2019 (štvrtok) - odovzdávanie polročných vysvedčení
 • 10. 04. 2019 (streda) - ¾ ročná klasifikačná porada
 • 10. 05. 2019 (piatok) - klasifikačná porada pre maturitné ročníky
 • 04. 06. 2019 (utorok) - klasifikačná porada pre PMŠ - 3.P
 • 24. 06. 2019 (pondelok) - koncoročná klasifikačná porada
 • 28. 06. 2019 (piatok) - odovzdanie vysvedčení

SCHODZE RADY RODIČOV

 • 03.10.2018 (streda) - 1. schôdza a triedne aktívy
 • 6.12.2018 (štvrtok) - triedne aktívy
 • 07.02.2019 (štvrtok) - triedne aktívy
 • 18.04.2019 (štvrtok) - triedne aktívy

MATURITNÉ SKÚŠKY:

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

 • 12. marec 2019 (utorok) - zo slovenského jazyka a literatúry
 • 13. marec 2019 (streda) - z anglického, nemeckého a ruského jazyka
 • 14. marec 2019 (štvrtok) - z matematiky
 • 09. – 12. apríla 2019 - náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS

PČOZ MS št. odbor 8261 M propagačná grafika, 8298 M odevný dizajn

 • do 30.11.2018 - voľba témy
 • do 08.01.2019 - koncepcia vlastného projektu
 • 08.01. – 06.04.2019 - realizácia výtvarných prác (60 hod.) - št.odbor PG
 • 08.01. – 06.04.2019 - realizácia výtvarných prác (50 hod.) - št.odbor ODI
 • 05.04. – 10.04.2019 - súvislá počítačová realizácia - št. odbor PG
 • 05.04. – 11.04.2019 - súvislá realizácia modelov - št. odbor ODI
 • 12.04. – 20.04.2019 - dokončovanie modelov - št. odbor ODI
 • 03.05.2019 – termín odovzdania PČOZ MS (písomná dokumentácia)
 • 13.-14.05.2019 (pondelok-utorok) - obhajoba PČOZ MS – št. odbor PG, ODI

ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Predpokladaný termín: 28.05. – 29.05.2019
Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejňované na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

ROČNÍKOVÉ PROJEKTY, PLENÉRY, KURZY

Plán realizácie odbornej a pedagogickej praxe

  Maturitné štúdium
 • 2.G - odborná prax v podniku (1 týždeň)
 • 3.G - odborná prax v podniku (1 týždeň)
 • Pomaturitné štúdium
 • 1.P - náčuvy v odbore (1 týždeň)
 • 1.P - odborná prax v podniku (2 týždne)
 • 2.P - pedagogická prax (1 týždeň)
 • 2.P - odborná prax v podniku (2 týždne)
 • 3.P - odborná prax v podniku (2 týždne)

Plán realizácie výtvarného plenéru a klauzurných prác

  Klauzurné práce - maturitné štúdium
 • 1.G - máj 2019
 • 2.G - jún 2019
 • 3.G - máj 2019
 • Výtvarný plenér
 • 1.P, 2.P - jún 2019
 • Klauzurné práce – maturitné štúdium
 • 2.G, 2.P - september 2018

ABSOLVENTSKÉ SKÚŠKY

ČASOVÝ ROZPIS PRAKTICKEJ SKÚŠKY Z HLAVNÉHO ODBORU ŠTÚDIA

 • do 30.10.2018 - zvolenie témy absolventskej práce
 • do 08.11.2018 - schválenie témy a konzultanta absolventskej práce
 • 02.05. -16.05.2019 - ralizácia absolventskej práce
 • do 31.05.2019 - odovzdanie hotových výrobkov a výtvarných prác
 • do 31.05.2019 - odovzdanie písomnej práce
 • jún 2019 - riadne skušobné obdobie
 • 19.- 21.06.2019 - obhajoba písomnej absolventskej práce
 • - komplexná skúška z odborných predmetov
 • – súborná skúška z pedagogickej prípravy
 • september 2018 a február 2019 - mimoriadne skúšobné obdobie pre šk.rok 2017/2018
 • 28.09.2018 (piatok) - mimoriadny septembrový termín
 • 26.02.2019 (utorok) - mimoriadny februárový termín

ÚČELOVÉ CVIČENIE A VÝCVIKOVÉ KURZY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

 • september 2018 - 1. a 3. účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov
 • máj 2019 - 2. a 4. účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov
 • január - február 2019 - lyžiarsky kurz žiakov prvých a druhých ročníkov
 • jún 2019 - kurz pohybových aktivít - turistika, plávanie pre žiakov 2. ročníka
 • jún 2019 - kurz ochrany života a zdravia žiakov tretích ročníkov

 • *termíny budú spresnené v závislosti od termínov stáži a vycestovania v rámci projektov Erasmus+

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 2019/2020

- podľa platnej vyhlášky MŠ SR

Termíny budú upresnené neskôr

© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika