Erasmus+ KA1 "Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a obalovom dizajne"

Názov projektu: Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a obalovom dizajne Program celoživotného vzdelávania
Trvanie: 01.09.2017 – 31.08.2018
Finančné prostriedky: 29.751,- EUR
Partneri:

KRAKOWSKIE SZKOLY ARTYSTYCZNE

ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków (Poľsko)

STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ

Záhradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí
Cieľ projektu:

Termín 1. turnusu - 15.01. 2018 - 26.01.2018

Termín 2. turnusu - 18.02. 2018 - 02.03.2018

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitatívnu úroveň vyučovania a rozšíriť jeho obsahovú náplň o nové podnety. Klásť dôraz na tvorivosť a kreativitu pri realizácii či už odevu alebo obalového materiálu.

Prvá fáza projektu je zameraná na odevný dizajn - na realizáciu recyklovaných odevov. Hlavným cieľom bude naučiť sa, tvoriť a zhotovovať módne kreácie, ktorých podmienkou je recyklácia materiálu a jeho následné použitie v rámci upcyklingu, ktorý znamená využitie recyklovaných prvkov, ktoré sú zvyčajne nižšej kvality do produktov-odevov vysokej akosti. Tým chceme zahrnúť aj do nášho obsahu vzdelávania nové podnety a tým poukázať aj na možnosti a experimentálne metódy vyučovania odevného dizajnu a tvorbu trendsetterov.

Druhá fáza projektu je zameraná na študijný odbor propagačná grafika - na oblasť obalového materiálu a produktu z recyklovaného materiálu, predovšetkým z recyklovaného papiera. Výstupným produktom druhej stáže bude tvarový, obalový dizajn v podobe nákupných tašiek, reklamných tašiek, obalových vriec na odev a podobne. Všetky výrobky budú zdokumentované aj v produktovom katalógu, ktorý bude prezentáciou oboch stáží.

Výstupy 1. fázy projektu:

Každý účastník stáže zhotoví recyklovaný odev, ktorý obohatí doplnkom Recyklované odevy a doplnky-šperky budú prezentované v katalógu.

Výstupy 2. fázy projektu:

Každý účastník stáže zhotoví recyklovaný obalový produkt (reklamné tašky rôzneho druhu a veľkostí, vaky, vrecia na recyklovaný odev zhotovený účastníkmi I. turnusu stáže) ako aj prezentáciu vo forme produktového katalógu, dokumentujúcu priebeh stáže a jej výsledky.

Súčasťou projektu je kulturálna zložka, v rámci ktorej budú účastníci stáží spoznávať mesto a jeho históriu a kultúru.

Účastníci projektu
1.turnusu:
1. Drotárová Jana model
2. Jackaninová Ema model
3. Kontúrová Tamara model
4. Matejová Eliška model
5. Matkobišová Veronika model
6. Miškiv-Pavlíková Dária model
7. Popovová Veronika model
8. Sovičová Nikola model
9. Vargová Ema model

Sprevádzajúca osoba:
Mgr. Tatiana Uramová
Účastníci projektu
2.turnusu:
1. Bujdošová Olívia-Katarína - Katalóg fotografií a Plagát
2. Jurčová Silvia - Katalóg fotografií a Plagát
3. Kaščáková Andrea - Katalóg fotografií a Plagát
4. Lešková Patrícia - Katalóg fotografií a Plagát
5. Pradidová Alexandra - Katalóg fotografií a Plagát

6. Rim Samuel - Katalóg fotografií a Plagát
7. Saloň Filip - Katalóg fotografií a Plagát
8. Soták Samuel - Katalóg fotografií a Plagát
9. Vandová Bianka - Katalóg fotografií a Plagát

Sprevádzajúca osoba:
Mgr. Marianna Sopková
Napísali o nás:
Foto a video galérie:
 • Fotogaléria - Krakov - 1.turnus 2018
 • Produktový katalóg z Krakova 2018 - 1. turnus
 • Fotogaléria - Ústí nad Orlicí - 2.turnus 2018
 • Produktový katalóg Ústí nad Orlicí 2018 - 2. turnus
 • Fotogaléria - Módna prehliadka-Erasmus+
 • Videodenník zo stáže v Ústí nad Orlicí (ČR)
 • Prezentácia výstupov 2. stáže Erasmus+ v Ústí nad Orlicí
 • Fotogaléria - Dni Svidníka 2018
  Adresa: Sov. hrdinov 369/24
                 Svidník 089 01
  Tel.: 054/ 788 1810
  Fax: 054/ 788 1812
  E-mail: skolaspssvidnik.sk
  © 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
  Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika