Erasmus+ KA1 "Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní"

Názov projektu: Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní Program celoživotného vzdelávania
Trvanie: 01.09.2018 – 31.08.2019
Finančné prostriedky: 36 990,- EUR
Partneri:

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŘEMESEL A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL

U Půjčuvny 9, Praha 1 (Česká republika)

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SV. ANEŽKY ČESKÉ

Tavírna 109, Český Krumlov (Česká republika)
Cieľ projektu:

Termín 1. turnusu - 10.03. 2019 - 23.03.2019

Termín 2. turnusu - 31.03. 2019 - 13.04.2019

Cieľom projektu je inovácia vyučovacieho procesu a podpora a modernizácia osvedčených vyučovacích procesov. Projektom s názvom „Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie v modernom ponímaní“ chceme v prvom pláne klásť dôraz na tvorivosť a kreativitu pri realizácií či už odevu alebo priestorových prác. Chceme zlepšiť a zdokonaliť technické zručnosti a využiť technické vybavenia partnerských škôl.

Prvá fáza projektu je zameraná na študijný odbor odevný dizajn - zameranie stáže bude na aktivity podporujúce zachovanie dedičstva a tradícií súvisiacich s klasickým remeslom viažúcim sa k paličkovanej, prípadne k šitej čipke. Ide o zručnosť, ktorá sa dá veľmi efektívne využiť v rámci študijného odboru odevný dizajn, kde môžeme túto techniku využiť pri realizácii doplnkov, šperkov, alebo čiastočných elementov využiteľných pri tvorbe originálneho odevu. Táto technika sa dá uplatniť naozaj širokospektrálne, a to od tradičnej čipky, cez jej inovatívne využitie v súčasných módnych trendoch, ktoré sa hlásia ku koreňom, tradíciám a remeselnému dedičstvu minulosti.

Druhá fáza projektu je zameraná na študijný odbor propagačná grafika - zameria svoju aktivitu na plastickú tvorbu, na podporu inovácií vyučovania grafického dizajnu, s presahom do trojrozmerného vnímania a myslenia, nakoľko žiaci budú mať možnosť realizovať svoje tvorivé koncepty pomocou 3D tlačiarne PRUSA i3 MK2 a klasických metód tvorby priestorových objektov. Budú realizovať komplexne návrhovú, počítačovú-grafickú ako i remeselnú zložku realizácie makety objektu.

Výstupy 1. fázy projektu:

Každý účastník stáže zhotoví čipkársky výrobok alebo kolekciu výrobkov, v závislosti od zručnosti a náročnosti navrhnutých produktov.

Výstupy 2. fázy projektu:

Každý účastník stáže zhotoví maketu objektu vytvorenú odlievaním, ako aj jej modernú alternatívnu formu vymodelovanú pomocou softwaru CINEMA 4D zhotovenú pomocou 3D tlačiarne.

Súčasťou projektu je kulturálna zložka, v rámci ktorej budú účastníci stáží spoznávať mesto a jeho históriu a kultúru.

Účastníci projektu
1.turnusu:
1. Ducárová Slávka Plagát
2. Franková Marianna Plagát
3. Jackaninová Natália Plagát
4. Kopačková Ivana Plagát
5. Maliňaková Martina Plagát
6. Pirchalová Lívia Plagát
7. Popovová Veronika Plagát
9. Štefančinová Kristína Plagát
10. Vabnová Adriána Plagát

Sprevádzajúca osoba:
Ing. Gabriela Koreňová
Účastníci projektu
2.turnusu:
1. Belinová Denisa Katalóg fotografií a Plagát
2. Frandoferová Natália Katalóg fotografií a Plagát
3. Kačmárová kristína Katalóg fotografií a Plagát
4. Krigovská Natália Katalóg fotografií a Plagát
5. Kaščák Lukáš Katalóg fotografií a Plagát

6. Lešková Patrícia Katalóg fotografií a Plagát
7. Nemergutová Klaudia Katalóg fotografií a Plagát
8. Pračko Kristián Katalóg fotografií a Plagát
9. Vandová Bianka Katalóg fotografií a Plagát
10. Vatraľová Angela Katalóg fotografií a Plagát

Sprevádzajúca osoba:
Mgr. Marianna Sopková
Napísali o nás:
Foto a video galérie:
 • Fotogaléria - Český Krumlov - 2.turnus 2019
 • Fotogaléria - Praha - 1.turnus 2019
 • Fotogaléria - Módna prehliadka a výstava prác z projektu Erasmus+ v MUK vo Svidníku
 • Fotogaléria - Módna prehliadka a výstava prác z projektu Erasmus+ v MsKS vo Svidníku
 • Fotogaléria - Výstupy projektu Erasmus+ KA1 v Dome kultúry vo Svidníku
 • Fotogaléria - Výstupy projektu Erasmus+ KA1 v priestoroch SPŠ Svidník

 • Produktový katalóg z Prahy 2019 - 1. turnus
 • Produktový katalóg z Českého Krumlova 2019 - 2. turnus
 • Adresa: Sov. hrdinov 369/24
                 Svidník 089 01
  Tel.: 054/ 788 1810
  Fax: 054/ 788 1812
  E-mail: skolaspssvidnik.sk
  © 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
  Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika