Faktúry 2016 - vyšlé

ZMLUVY, OBJEDNÁVKY

Roky 2011-2012

Roky 2013-2014

Roky 2015-2016

Roky 2017-2018

FAKTÚRY

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Faktúry za rok 2016

Došlé faktúry 2016 Vyšlé faktúry 2016

Číslo Dodávateľ Predmet Typ Dátum vystavenia Suma
01/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 15.01.2016 120,00 €
02/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 29.01.2016 85,80 €
03/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 29.01.2016 28,47 €
04/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 01.02.2016 120,00 €
05/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 01.02.2016 201,60 €
06/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 01.02.2016 635,50 €
07/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 01.03.2016 90,00 €
08/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 29.02.2016 42,90 €
09/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 29.02.2016 22,99 €
10/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 01.03.2016 100,80 €
11/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 01.03.2016 229,11 €
12/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 31.03.2016 42,90 €
13/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 31.03.2016 26,83 €
14/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 01.04.2016 100,80 €
15/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 01.04.2016 232,25 €
16/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 25.04.2016 108,00 €
16-1/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 02.05.2016 90,00 €
17/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 03.05.2016 25,73 €
18/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 03.05.2016 42,90 €
19/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 03.05.2016 233,59 €
20/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 03.05.2016 100,80 €
21/2016 Úrad PSK, Prešov Refundácia spotrebného materiálu vyšlá 10.05.2016 327,04 €
22/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 31.05.2016 42,90 €
23/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 31.05.2016 23,26 €
24/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 01.06.2016 102,00 €
25/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 02.06.2016 100,80 €
26/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 02.06.2016 229,28 €
27/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 30.06.2016 18,05 €
28/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 30.06.2016 42,90 €
29/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 01.07.2016 90,00 €
30/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 06.07.2016 100,80 €
31/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 06.07.2016 129,13 €
32/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 04.08.2016 21,34 €
33/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 04.08.2016 42,90 €
34/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 04.08.2016 100,80 €
35/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 04.08.2016 175,19 €
36/2016 MODUL, s.r.o. Prenájom priestorov SPŠ vyšlá 08.08.2016 33,20 €
37/2016 MODUL, s.r.o. Spotreba energií vyšlá 08.08.2016 63,86 €
38/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 30.08.2016 42,90 €
39/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 30.08.2016 21,89 €
40/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 02.09.2016 98,53 €
41/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 02.09.2016 100,80 €
42/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 28.09.2016 138,00 €
43/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 28.09.2016 42,90 €
44/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 28.09.2016 20,25 €
45/2016 VERMEX, s.r.o. Nájom nebytových priestorov vyšlá 28.09.2016 33,20 €
46/2016 VERMEX, s.r.o. Spotreba energií vyšlá 03.10.2016 34,72 €
47/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 03.10.2016 100,80 €
48/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 03.10.2016 138,62 €
49/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 25.10.2016 42,90 €
50/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 25.10.2016 24,36 €
51/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 02.11.2016 100,80 €
52/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 02.11.2016 217,67 €
53/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 10,11.2016 75,30 €
54/2016 Emília Škreptačová Nájom nebytových priestorov vyšlá 29.11.2016 42,90 €
55/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 29.11.2016 25,46 €
56/2016 Sociálny fond SPŠ Svidník Stravné lístky vyšlá 01.12.2016 132,66 €
57/2016 Športový klub KIM Svidník Nájom nebytových priestorov vyšlá 02.12.2016 100,80 €
58/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 02.12.2016 222,89 €
59/2016 Emília Škreptačová Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 19.12.2016 22,71 €
60/2016 Športový klub KIM Svidník Spotreba energií v nájomných priestoroch vyšlá 19.12.2016 189,92 €
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
               Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skolaspssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika